Kurzy

Nabídka kurzů na této stránce je určena pro organizace. Lektor přijede do vašeho zařízení. Kliknutím na název kurzu si otevřete anotaci kurzu a můžete si kurz pro svou organizaci objednat. Termín a místo konání bude určen po dohodě s objednavatelem.

Cena za účastníka již od 650 Kč.

Pro menší počty účastníků nebo pro individuální zájemce je určena nabídka otevřených kurzů.

Doklady o absolvování vzdělávací aktivity:

  • Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Dnem 1.9.2017 byla zrušena vyhláška č. 4/2010 Sb., která stanovovala kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Z toho důvodu zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu vydané podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Nabídka vzdělávání - stáhněte si do svého počítače aktuální nabídku vzdělávacích programů pro rok 2019 ve formátu PDF.

 

Podpora a péče o klienta Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Aktivizace klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Aktivizace osob s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bazální stimulace - navazující kurz Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bazální stimulace - prohlubující kurz Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bazální stimulace - základní kurz Ano 24 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Biografie a její využití v individuálním plánování Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Biografie a její význam při práci s klienty sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Citlivým přístupem ke vztahové péči o seniora Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Detence - poskytování pobytové sociální služby bez souhlasu klienta Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Dokumentace v sociálních službách, příklady dobré praxe Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Doprovázení umírajících a práce s pozůstalými v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Hranice mezi profesním a osobním životem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Choroby ve stáří, prevence, projevy a specifika péče 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Individuální plánování s klienty s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Individuální plánování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Individuální plánování sociálních služeb - terénní a ambulantní služba Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Individuální plánování v paliativní péči Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kinestetika v praxi Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Křehký senior a zhoršování jeho stavu „A co dál“ Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Limity v individuálních požadavcích klienta a jeho práva při poskytování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Mentální postižení – specifika poskytování sociální služby Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Motivační prvky při práci s klienty sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Opatrovnictví osob s omezenou svéprávností - úvod do problematiky Ano 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pády seniorů a jejich prevence Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Paliativní přístupy v geriatrii Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pastorační péče v sociální práci 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o dutinu ústní u nesoběstačného klienta 4 vyučovací hodiny Detail a objednání kurzu
Péče o klienty s demencí v příkladech dobré praxe Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty sociálních služeb s onkologickým onemocněním Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Podpora a rozvoj soběstačnosti klientů s deficitem sebepéče Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Podpora kognitivních funkcí u seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pohybová aktivizace klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Poruchy autistického spektra - úvod do problematiky Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Poruchy chování u seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Potřeby a rizika seniorů a osob s handicapem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Práce s klienty závislými na alkoholu a jiných návykových látkách Ano 8 vyučovacích hodiny Detail a objednání kurzu
Práce s riziky při poskytování sociálních služeb Ano 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Práva uživatelů sociálních služeb Ano 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Prvky bazální stimulace v praxi Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Příspěvek na péči v sociálních službách - jak dosáhnout jeho odpovídající výše Ano 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rehabilitační péče v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rizika a krizové situace při poskytování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Řízení rizik, rizikové plány Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Sexualita a partnerství osob s kombinovaným postižením Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Sexualita seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Smlouvy s klienty sociálních služeb Ano 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Stáří a jeho hendikepy - „gerontooblek" Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Šikana v sociálních službách - úvod do problematiky Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Účtování úkonů v pečovatelské službě 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Úvod do právní problematiky v sociálních službách Ano 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vedení dokumentace v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vybrané stimulační metody práce v péči o imobilní seniory Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vybrané stimulační metody práce v péči o seniory Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Využití reminiscence při práci se seniory Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Výživa osob s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Výživa osob v paliativní péči Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Výživa seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Zahrada a její využití při práci s klienty sociálních služeb Ano 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Základy paliativní a hospicové péče v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Psychologie, komunikace a etika Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Agresivní chování a jeho zvládání v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Emoce a komunikace v zátěžových a krizových situacích Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Eticky myslet, lidsky pečovat Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Finanční gramotnost – základy dluhové problematiky pro sociální služby Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Jak „přežít“ péči o klienty sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikace s lidmi s handicapem 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikace s osobami s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikace s problémovými typy klientů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Konflikty a jejich zvládání Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Krizová intervence u seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Manipulativní chování a jeho zvládání Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Multikulturní přístup – romské tradice a zvyky 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Myšlenkový stres, posilování duševního zdraví Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Osobnost – od normy k poruše Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Osoby s problémovým a nebezpečným chováním v praxi sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o pečující Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Podpora lidské důstojnosti jako funkce sociální práce Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Posilování pozitivních přístupů zaměstnanců sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Práce s klientem s poruchami chování a osobnosti Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Práce s rodinou klienta Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Překonávání komunikačních bariér při poskytování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rozvoj týmové spolupráce zaměstnanců sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Řeč těla a její uplatnění v podmínkách sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Spirituální péče v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Spolupráce s rodinou při doprovázení klientů v závěru života Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Syndrom vyhoření a jeho prevence Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Šetrná sebeobrana pro zaměstnance sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Úvod do alternativní a augmentativní komunikace Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Validace dle Naomi Feil 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vyjednávání a facilitace v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Zvládání slovní agrese Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Zdravověda pro přímou obslužnou péči Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Deprese u seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Náhlé zhoršení stavu klienta I. „A co teď“ Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Náhlé zhoršení stavu klienta II. „A co teď“ Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty s cukrovkou v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty s chronickou bolestí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty s Parkinsonovou nemocí Ano 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty sociálních služeb po totálních náhradách kloubů Ano 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Psychiatrické minimum pro zaměstnance sociálních služeb Ano 24 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Základní pracovní postupy pro omezení přenosných nemocí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kurzy pro zdravotnické pracovníky Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Novinky v ošetřovatelské dokumentaci v zařízeních sociální služby Ne 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Ošetřovatelská dokumentace v zařízeních sociální služby 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty s kožním defektem 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty se stomií na zažívacím traktu 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vykazování péče na zdravotní pojišťovny 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Management, lidské zdroje Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Jak úspěšně jednat s lidmi 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Jednání se zájemcem o službu 4 vyučovací hodiny Detail a objednání kurzu
Komunikace manažera Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikace manažera II. Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Manažerské chyby v každodenní praxi 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Marketing a jeho využití v sociálních službách 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Motivace a odměňování zaměstnanců sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Motivace zaměstnanců sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pochvala a kritika jako nástroje řízení 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Přijímání pracovníků, hodnotící pohovory 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Řízení změn v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Strategie a taktika argumentace Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Time management pro zaměstnance sociálních služeb 8 Detail a objednání kurzu
Úloha kvality, standardy péče 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Úvod do právní problematiky v sociálních službách Ano 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vedení lidí v organizaci Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vedení pracovní porady 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vybrané pracovně-právní vztahy v sociálních službách Ne 5 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Výkonnost managera - stress management Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Základy dobré týmové práce v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Audity, konzultace, poradenství Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Analýza a podpora procesu hodnocení a rozvoje zaměstnanců 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Audit spojený s konzultací - dokumentace pobytové sociální služby 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Audit spojený s konzultací - ošetřovatelská dokumentace v zařízení sociální služby 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Audit standardů kvality sociálních služeb nebo podpora při jejich zavedení do praxe 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Audit stravovacího provozu 8 až 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Audit vykazování péče na zdravotní pojišťovny 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Optimalizace počtu pracovníků přímé péče v pobytových sociálních službách 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Optimalizace počtu zdravotnických pracovníků v sociálních službách 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Ano 160 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu