Návrat na přehled kurzů

Komunikační dovednosti v paliativní péči

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji za velice zajímavé, odborné, vtipné a zároveň věcné školení. Kurz proběhl ke všeobecné spokojenosti a samotní naši zaměstnanci vyjádřili zájem, že by si paní lektorku někdy rádi opět poslechli.“

Olga Lakotová
vedoucí útvaru obslužné a ošetřovatelské péče
Centrum sociálních služeb Český Těšín

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2022/0377-SP/PC/PP/VP

Kurz se zaměřuje na rozvoj schopnosti efektivně naslouchat, účinně navázat kontakt s partnerem v komunikaci a být schopen vést rozhovor s klientem sociálních služeb ve složité životní situaci. Cílem kurzu je předat účastníkům znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro bezproblémovou spolupráci s klienty, s jejich rodinami a blízkými, s veřejností a všemi dalšími, kteří se podílí na zajištění služby a dává podněty, jak komunikovat s klientem v těžké životní situaci.

Co se naučíte:

V úvodu si zopakujete a utřídíte dosud nabyté vědomosti z oblasti komunikace a následně formou interaktivně vedených cvičení si na příkladech vyzkoušíte na klienta v komunikaci orientovaný přístup.

 

Osnova

  • Osobnost člověka a jeho Já v komunikaci. Osobnostní problémy ovlivňující úroveň komunikace.
  • Rogersovská triáda jako základ provztahové komunikace – kongruence, empatie, bezpodmínečné přijetí.
  • Nácvik abreaktivního rozhovoru s klientem ve složité životní situaci (PCA – přístup zaměřený na klienta).
  • Pravidla efektivního naslouchání, umění naslouchat.
  • Význam psychohygieny pro schopnost efektivního naslouchání.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka