Kurzy

Nabídka kurzů na této stránce je určena pro organizace. Lektor přijede do vašeho zařízení. Kliknutím na název kurzu si otevřete anotaci kurzu a můžete si kurz pro svou organizaci objednat. Termín a místo konání bude určen po dohodě s objednavatelem.

Cena za účastníka již od 650 Kč.

Pro menší počty účastníků nebo pro individuální zájemce je určena nabídka otevřených kurzů.

Doklady o absolvování vzdělávací aktivity:

  • Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Dnem 1.9.2017 byla zrušena vyhláška č. 4/2010 Sb., která stanovovala kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Z toho důvodu zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu vydané podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Nabídka vzdělávání - stáhněte si do svého počítače aktuální nabídku vzdělávacích programů pro rok 2019 ve formátu PDF.

 

Zrušit filtry
Psychologie, komunikace a etika Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Agresivní chování a jeho zvládání v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Emoce a komunikace v zátěžových a krizových situacích Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Eticky myslet, lidsky pečovat Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Finanční gramotnost – základy dluhové problematiky pro sociální služby Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Jak „přežít“ péči o klienty sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikace s „problémovými typy“ klientů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikace s lidmi s handicapem 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikace s osobami s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Konflikty a jejich zvládání Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Krizová intervence u seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Manipulativní chování a jeho zvládání Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Multikulturní přístup – romské tradice a zvyky 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Myšlenkový stres, posilování duševního zdraví Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Osobnost – od normy k poruše Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Osoby s problémovým a nebezpečným chováním v praxi sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o pečující Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Podpora lidské důstojnosti jako funkce sociální práce Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Posilování pozitivních přístupů zaměstnanců sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Práce s klientem s poruchami chování a osobnosti Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Práce s lidmi závislými na alkoholu 8 vyučovacích hodiny Detail a objednání kurzu
Práce s rodinou klienta Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Překonávání komunikačních bariér při poskytování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rozvoj týmové spolupráce zaměstnanců sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Řeč těla a její uplatnění v podmínkách sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Spirituální péče v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Spolupráce s rodinou při doprovázení klientů v závěru života Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Syndrom vyhoření a jeho prevence Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Úvod do alternativní a augmentativní komunikace Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Validace dle Naomi Feil 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vyjednávání a facilitace v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Základy šetrné sebeobrany pro zaměstnance sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Zvládání slovní agrese Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu