Návrat na přehled kurzů

Právo v práci - úvod do právní problematiky sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Chtěla bych poděkovat jménem svým i jménem našich pracovníků za skvěle pojatý a zorganizovaný seminář. Lektorovo podání mi místy vhánělo do očí slzy, které se střídaly s výbuchy smíchu. Tento kurz mohu všem vřele doporučit.“

Marie Vyhnálková
vedoucí zařízení, Lidmaň

DÉLKA: 6 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

Anotace

V rámci své profese se zaměstnanci sociálních služeb setkávají s rozsáhlou škálou problémů. Mají velké množství povinností, jejichž nesplnění může dát vzniknout různým druhům odpovědnostních vztahů, ať už občansko–právních, pracovně–právních, ale i trestně-právních. Orientace v platné legislativě a schopnost její aplikace v praxi patří do uceleného vzdělávání zaměstnanců sociálních služeb.

Cílem kurzu je seznámit zaměstnance sociálních služeb s aktuálními právními předpisy týkají se výkonu práce v přímé péči o klienta. Účastníci získají základní povědomí o tom jaká jsou jejich práva, ale také povinnosti se vztahem k platné legislativě a budou seznámeni s důsledky jejich nedodržování.

Neznalost zákona neomlouvá !

 

Osnova

 • Pojem právo, právní řád, právní předpisy v přímé péči. 
 • Zákon o sociálních službách č. 108/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláška č. 505/ 2006 Sb., zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách, aj., prováděcí vyhlášky jednotlivých zákonů.
 • Informovaný souhlas, odmítnutí péče aj.
 • Odpovědnost v občansko–právních a pracovně–právních vztazích.
  Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb.
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Nařízení EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Trestně právní odpovědnost a některé trestné činy – Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
 • Odpovědnost za přestupky – Zákon č. 200/1990 Sb.
 • Mlčenlivost pracovníků.
 • Loajalita pracovníků.
 • Příklady z praxe.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka