Návrat na přehled kurzů

Právo v práci - úvod do právní problematiky sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velice děkuji za možnost zúčastnit se kurzu Využití vzpomínek pro práci se seniory. Odnesli jsme si mnoho užitečných poznatků nejen do profesního, ale i osobního života. Lektorka byla odborník se značnými zkušenostmi, které byla schopna skvělým způsobem předat dál.“

Mgr. Jana Marešová
vedoucí praktické výuky
SZŠ a VOŠZ Jihlava

DÉLKA: 6 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

Anotace

V rámci své profese se zaměstnanci sociálních služeb setkávají s rozsáhlou škálou problémů. Mají velké množství povinností, jejichž nesplnění může dát vzniknout různým druhům odpovědnostních vztahů, ať už občansko–právních, pracovně–právních, ale i trestně-právních. Orientace v platné legislativě a schopnost její aplikace v praxi patří do uceleného vzdělávání zaměstnanců sociálních služeb.

Cílem kurzu je seznámit zaměstnance sociálních služeb s aktuálními právními předpisy týkají se výkonu práce v přímé péči o klienta. Účastníci získají základní povědomí o tom jaká jsou jejich práva, ale také povinnosti se vztahem k platné legislativě a budou seznámeni s důsledky jejich nedodržování.

Neznalost zákona neomlouvá !

 

Osnova

 • Pojem právo, právní řád, právní předpisy v přímé péči. 
 • Zákon o sociálních službách č. 108/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláška č. 505/ 2006 Sb., zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách, aj., prováděcí vyhlášky jednotlivých zákonů.
 • Informovaný souhlas, odmítnutí péče aj.
 • Odpovědnost v občansko–právních a pracovně–právních vztazích.
  Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb.
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Nařízení EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Trestně právní odpovědnost a některé trestné činy – Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
 • Odpovědnost za přestupky – Zákon č. 200/1990 Sb.
 • Mlčenlivost pracovníků.
 • Loajalita pracovníků.
 • Příklady z praxe.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka