Naši lektoři

lektori-small-black Curatio® spolupracuje s lektory, kteří mají velmi dobrou znalost problematiky jak sociální, tak zdravotnické. Jsou to lidé z významných vzdělávacích institucí a zařízení zdravotní a sociální péče. Při vedení kurzů uplatňují své bohaté zkušenosti jak z klinické, tak z pedagogické praxe.

Předkládaný seznam lektorů není úplný, trvale spolupracujeme asi s 35 lektory. Řada kurzů je realizována dle přímého zadání problematiky zákazníkem a potom vhodného lektora pro danou oblast v terénu aktivně vyhledáme tak, aby jeho odbornost naplnila přání a požadavky objednavatele vzdělávání.