Bc. Jaromír Fabián

Návrat na přehled lektorů

fabian Mnoholetá praxe v roli vedoucího pobytových a nepobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, aktivně se zapojuje do hodnocení kvality služby a jejího kontinuálního rozvoje a inovace. Kurzy pro oblast sexuality a partnerských vztahů u osob s duševním onemocněním vede formou workshopu, sdílení dobré praxe a diskuzí s účastníky vzdělávání. Podobně jsou koncipovány i další oblasti vzdělávání týkající se poruchy autistického spektra - úvod do problematiky nebo mentální postižení – specifika poskytování sociální služby.

Vzdělání:

  • Univerzita Hradec Králové, obor Speciální pedagogika, bakalářské studium, Bc.
  • MPSV ČR, Průvodce v zavádění SQSS
  • Akademie Jana Amose Komenského, Speciální pedagogika se zaměřením na psychopedii
  • Pedagogická fakulta v Hradci Králové, doplňující pedagogické studium - Pedagogická způsobilost

Zaměstnání:

  • Vedoucí sociální péče v Domově pod hradem Žampach

Další činnosti:

  • Sportovní ředitel Českého hnutí speciálních olympiád
  • Člen Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR