Kurzy

Nabídka kurzů na této stránce je určena pro organizace. Lektor přijede do vašeho zařízení. Kliknutím na název kurzu si otevřete anotaci kurzu a můžete si kurz pro svou organizaci objednat. Termín a místo konání bude určen po dohodě s objednavatelem.

Cena za účastníka již od 430 Kč.

Pro menší počty účastníků nebo pro individuální zájemce je určena nabídka otevřených kurzů.

Doklady o absolvování vzdělávací aktivity:

  • Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Dnem 1.9.2017 byla zrušena vyhláška č. 4/2010 Sb., která stanovovala kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Z toho důvodu zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu vydané podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Nabídka vzdělávání - stáhněte si do svého počítače aktuální nabídku vzdělávacích programů pro rok 2020 ve formátu PDF.

 

Zrušit filtry
Podpora a péče o klienta Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Aktivizace klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Aktivizace osob s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bazální stimulace - navazující kurz Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bazální stimulace - prohlubující kurz Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bazální stimulace - základní kurz Ano 24 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Biografie a její využití v individuálním plánování Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Biografie a její význam při práci s klienty sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Citlivým přístupem ke vztahové péči o seniora Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Detence - poskytování pobytové sociální služby bez souhlasu klienta Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Hranice mezi profesním a osobním životem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Individuální plánování s klienty s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Individuální plánování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Individuální plánování sociálních služeb - terénní a ambulantní služba Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Jak lépe porozumět vnitřnímu světu osob s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kinestetika v praxi Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Křehký senior a zhoršování jeho stavu „A co dál“ Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Limity v individuálních požadavcích klienta a jeho práva při poskytování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Mentální postižení – specifika poskytování sociální služby Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Motivace seniorů k účasti na péči Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pády seniorů a jejich prevence Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty s demencí v příkladech dobré praxe Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty sociálních služeb s onkologickým onemocněním Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Podpora a rozvoj soběstačnosti klientů s deficitem sebepéče Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pohybová aktivizace klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Polohování a manipulace s klientem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Poruchy autistického spektra - úvod do problematiky Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Potřeby a rizika seniorů a osob s handicapem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Práce se vzpomínkami klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Prvky bazální stimulace v praxi Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rehabilitační péče v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rizika a krizové situace při poskytování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rizikové situace v péči o osoby s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Sexualita a partnerství osob s kombinovaným postižením Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Sexualita seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Stáří a jeho hendikepy - „gerontooblek" Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Šikana v sociálních službách - úvod do problematiky Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Škola zad a bezpečná manipulace s klienty Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vedení dokumentace v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Výživa osob s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Výživa seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Zahrada a její využití při práci s klienty sociálních služeb Ano 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Zvládání problematického chování klientů s autismem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu