Kurzy

Nabídka kurzů na této stránce je určena pro organizace. Vaši zaměstnanci se zúčastní kurzu ve školicí místnosti ve Vaší organizaci, lektor přijede za Vámi. Kliknutím na název kurzu si otevřete anotaci kurzu a můžete si kurz pro svou organizaci objednat. Termín a místo konání bude určen po dohodě s objednavatelem.

Cena za účastníka již od 500 Kč.

Pro menší počty účastníků nebo pro individuální zájemce je určena nabídka otevřených kurzů.

Doklady o absolvování vzdělávací aktivity:

  • U akreditovaných kurzů obdrží sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • U neakreditovaných kurzů vydáváme účastníkům potvrzení o účasti na školicí akci.
  • Dnem 1.9.2017 byla zrušena vyhláška č. 4/2010 Sb., která stanovovala kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Z toho důvodu zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu vydané podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Nabídka vzdělávání - stáhněte si do svého počítače aktuální nabídku vzdělávacích programů pro rok 2025 ve formátu PDF.

 

Zrušit filtry
Podpora a péče o klienta Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Adaptační proces seniorů v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Aktivizace klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Aktivizace osob s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bazální stimulace - navazující kurz Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bazální stimulace - základní kurz Ano 24 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bezpečné prostředí a cesta k prevenci úrazů a poranění Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Biografie a její využití v individuálním plánování Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Biografie člověka a její význam při práci s klienty sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bolesti zad a jak na ně Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bolestivé chování seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Citlivým přístupem ke vztahové péči o seniora Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Co se může skrývat za nespoluprácí klienta Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Ergoterapie a její využití při práci s klienty sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Hranice mezi profesním a osobním životem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Individuální plánování s klienty s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Individuální plánování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Jak lépe porozumět vnitřnímu světu osob s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kašle klient při jídle a pití? Netrpí poruchou polykání? Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kinestetika v praxi Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kinestetika v praxi s rozšiřujícím nácvikem Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Křehký senior a zhoršování jeho stavu „A co dál“ Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Limity v individuálních požadavcích klienta a jeho práva při poskytování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Mentální postižení – specifika poskytování sociální služby Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Motivace seniorů k účasti na péči Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Omezování osobní svobody klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pády seniorů a jejich prevence Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty s demencí v příkladech dobré praxe Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Podpora a rozvoj sebepéče klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pohybová aktivizace klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Polohování a manipulace s klientem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Poruchy autistického spektra - úvod do problematiky Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Postcovidový stav a péče o klienty Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Prvky bazální stimulace v praxi Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rehabilitace po virovém onemocnění Covid Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rehabilitační péče v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rizikové situace v péči o osoby s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rizikové situace v péči o seniory Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Senioři a výživa Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Sexualita a partnerství osob s mentálním handicapem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Sexualita ve stáří a u osob s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Smyslová aktivizace Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Stáří a jeho hendikepy - „gerontooblek" Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Trénování paměti u seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vedení dokumentace v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Výživa osob s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Zvládání problematického chování klientů s autismem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu