Návrat na přehled kurzů

Mentální postižení – specifika poskytování sociální služby

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Musíme uznat, že Váš seminář Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků byl pro nás velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.“

Bc. Helena Kubíková
vedoucí sociální pracovnice
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2024/0214-SP/PC/PP/VP

Osoby s poruchou intelektu, dříve označovanou jako slabomyslnost mají postižení rozumových schopností, které vede k významnému omezení adaptivního fungování v jejich sociálním prostředí. Péče o osobu s mentálním postižením zahrnuje péči dle typu a rozsahu postižení, práce to musí být vždy týmová a stimulující.

Co se naučíte:

Kurz je koncipován jako úvodní seznámení s problematikou, proto postihuje
i základní pojmy patologie psychických funkcí – s přihlédnutím ke specifikům mentálního postižení. Pozornost je věnována i rozdílům mezi mentálním postižením a dalšími poruchami, s nimiž se pečující mohou ve své praxi setkat.

 

Osnova

  • Druhy a projevy mentálního postižení. Psychické funkce (intelekt, myšlení, kognitivní funkce, afekt, vůle, exekutivní funkce).
  • Psychopatologie - poruchy psychických funkcí.
  • Osobnost jedince s mentálním postižením.
  • Duševní poruchy se začátkem specifickým pro dětství. Vývoj kognitivních procesů osob s mentálním postižením, jejich emoční a citový vývoj.
  • Zvláštnosti ve vnímání u osob s mentálním postižením a jejich paměť.
  • Volní procesy u osob s mentálním postižením.
  • „Desatero doporučení" pro komunikaci s osobami s mentálním postižením.
  • „Problémové“ chování osob s mentálním postižením.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka