Konzultace a poradenství

Individuální přístup, odborná analýza, návrh řešení, pomoc při zavádění do praxe.

 1. Strategický rozvojový plán – vize, hodnoty a cíle organizace, analýzy (SWOT, Balanced Scorecard, apod.), komunitní plánování, realizace a kontrola.
 2. Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců – zpětná vazba, sebereflexe, hodnotící dotazníky, osobní cíle, vzdělávací plán organizace.
 3. Standardy kvality sociálních služeb.
 4. Audit Vykazování péče na zdravotní pojišťovny v pobytových sociálních službách.
 5. Audit ošetřovatelské dokumentace v pobytových sociálních službách.
 6. Konzultace vedení dokumentace pobytové sociální služby.
 7. Audit procesu nutriční péče.
 8. Audit stravovacího provozu.
 9. Analýza nedostatků týmové spolupráce.
 10. Supervize – individuální, týmová, manažerská.
 11. Konzultace optimalizace počtu pracovníků přímé péče v pobytových sociálních službách.

 

Konzultace realizované v sídle objednavatele.

Interaktivní forma.

Za účasti všech zainteresovaných osob.

Individuální délka konzultace, minimálně 1 den (od 9 do 15 hod.).

Výstupem konzultace budou podněty k doplnění event. přepracování diskutovaných oblastí.

Zúčastněné osoby budou schopny argumentovat a zdůvodnit nové postupy a uvádět je do praxe.

 

Konzultace a poradenství poptávejte na hermanova@curatio.cz.