Návrat na přehled kurzů

Rehabilitace po virovém onemocnění Covid

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Mockrát děkuji za skvěle odvedený kurz Práce s rodinou klienta. Účastníci ocenili především lektorky znalosti této problematiky, výborný přednes a příklady z praxe. Těším se na naši další spolupráci a další kurzy.“

Mgr. Eva Šímová
vedoucí úseku Práce s veřejností a Edukačního centra OCH Rajhrad, koordinátorka Institutu paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP
Oblastní charita Rajhrad u Brna

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Mgr. Kateřina Honová

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2021/0648-SP/PC/PP

Pohyb v závislosti na celkovém stavu klientů sociálních služeb je nedílnou součástí jejich každodenního života. Snížení pohybu vede k mnoha nežádoucím jevům jak v oblasti pohybové, tak metabolické, endokrinní a psychické. Onemocnění COVID-19 působí jako každé jiné virové onemocnění zejména na oblast dechového ústrojí, společně s dalšími příznaky infekce se projevuje snížením výkonnosti, bolestmi kloubů a měkkých tkání. U seniorů a osob s různými zdravotními omezeními je pohybová léčba velice důležitou součástí prevence uvedených komplikací.

Co se naučíte:

Seznámíte se se specifiky péče o klienta po onemocnění Covid-19 s přihlédnutím k nejpodstatnějším složkám rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb. Naučíte se základní techniky optimalizace dechu (reedukace dechového stereotypu, míčkování, základy drenážních technik, plus pomůcky), které umožní ulevit klientům s dušností. Budete seznámeni se základy kondičního cvičení vhodného pro rekonvalescentní fázi klienta po prodělané infekci Covid-19.

 

Osnova

  • Covid a jeho vliv na lidské tělo.
  • Akutní fáze onemocnění: nejdůležitější zásady péče o klienta.
  • Postakutní fáze onemocnění: důraz na nácvik správné funkce plic, techniky míčkování a drenážních technik. Nácvik správného dechu.
  • Regenerační fáze: jak pracovat na zvýšení výkonnosti klienta, varianty cvičení s přihlédnutím k přidruženým pohybovým onemocněním, na která je nezbytné brát zřetel.

POZOR! Na kurz přijďte v pohodlném oblečení, ať Vás při nácviku nic neomezuje v pohybu. S sebou si přineste podložku na cvičení, do školící místnosti připravte polohovatelné lůžko a velký míč.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka