Návrat na přehled kurzů

Biografie člověka a její význam při práci s klienty sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji za velice zajímavé, odborné, vtipné a zároveň věcné školení. Kurz proběhl ke všeobecné spokojenosti a samotní naši zaměstnanci vyjádřili zájem, že by si paní lektorku někdy rádi opět poslechli.“

Olga Lakotová
vedoucí útvaru obslužné a ošetřovatelské péče
Centrum sociálních služeb Český Těšín

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Mgr. Věra Berková, DiS.

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2023/0177-SP/PC/PP

Kurz je zaměřen na podporu sebepéče seniorů a osob se syndromem demence, poskytne informace o biografii (životním příběhu) a práci s ní při péči o tyto osoby. Biografie přispívá k hledání souvislostí mezi pozorovaným chováním klienta a jeho prožitým životem, dává prostor pro vznik náhledu na klienta v jeho sociálních vazbách odrážejících historický kontext jeho života. Znalosti získané v kurzu budou účastníci připraveni využít v rámci individuálního plánování služby, ale především při své každodenní práci s klienty sociálních služeb.

Co se naučíte:

Budete vědět, jak formulovat návodné otázky k životnímu příběhu – biografii člověka, naučíte se pracovat s časovou osou při péči o klienta a budete umět na základě biografie a aktuálního stavu klienta dát doporučení pro jeho individuální plán péče a vhodnou aktivizační techniku.

 

Osnova

  • Definice pojmů – biografie, anamnéza. Cíl práce s biografií.
  • Přínos znalosti historie klienta pro pečující.
  • Osnova pro sestavení životního příběhu.
  • Demence - stadia demence.
  • Sestavení dotazníku vstupních dat (anamnézy) klienta s prvky biografie.
  • Podněty pro individuální péči vycházející z biografie klienta.
  • Výběr aktivizačních technik dle biografie klienta.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka