Návrat na přehled kurzů

Citlivým přístupem ke vztahové péči o seniora

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velmi děkuji za školení, které u nás proběhlo. Zaměstnanci si paní lektorku moc chválili a dle jejich slov se jednalo o jedno z nejlepších školení, na jakém kdy byli. Byla připravená dobře poradit a pomoci, měla spoustu podnětných příkladů z praxe, za což jí i Vám mockrát děkujeme.“

Mgr. Monika Kopecká
vedoucí Domova pro seniory Dubina
Sociální služby města Pardubic

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Mgr. Věra Berková, DiS.

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2021/0325-SP/PC/PP

Cílem kurzu je předat účastníkům podněty, které povedou k vytvoření profesionálního vztahu s klienty při zachování empatického a nehodnotícího přístupu ze strany pečujících. Lektor kurzu dává odpověď na otázky, co klient očekává od zaměstnanců sociálních služeb a následně společně s účastníky hledá cestu, jak tato očekávání naplnit. Vychází ze zkušenosti, že klienti požadují více než snahu pomoci v obtížné sociální situaci, více než slušnost na straně zaměstnanců. Klienti chtějí přijetí, spoluúčast, porozumění, pocit, že nejsou na obtíž. Nechtějí být kritizováni, odsuzováni a konfrontováni se svými nedostatky. V kurzu budou poskytnuty informace o základních předpokladech při budování vztahu mezi klienty a pracovníky s cílem získat základ pro poskytování vztahové péče při práci se seniory.

 

 

Osnova

  • Základní předpoklady pro poskytování vztahové péče.
  • Potřeby seniora ve vztahu ke vztahové péči.
  • Jedinečnost a hodnota člověka, její akceptování.
  • Autentičnost v péči – upřímnost a otevřenost v interakci s klientem.
  • Vytvoření vztahu důvěry – nehodnotící, nekritický postoj.
  • Empatická podpora klienta – práce s emocemi pracovníka a klienta.
  • Navázání kontaktu s klientem – práce s doteky.
  • Práce s videonahrávkami – ukázka příkladů dobré, ale i špatné praxe.

 

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka