Návrat na přehled kurzů

Sexualita a partnerství osob s mentálním handicapem

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Chtěla bych poděkovat za zajištění dnešní velmi podnětné přednášky. Lektorka dokázala velice dobře ilustrovat diskutované situace pomocí příkladů a vlastních bohatých zkušeností z praxe. Všichni účastníci byli spokojení, přednáška opravdu zaujala a já se těším na další vzájemnou spolupráci.“

Jaroslava Slámová
účastnice kurzu

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2022/0489-SP/PC/PP/VP

Lidé s mentálním postižením mají často omezenou schopnost komunikovat s okolím, mají sníženou možnost udržovat sociální kontakt a vyjadřovat své potřeby, přání a touhy. To vše má pro ně psychosociální důsledky, které snižují kvalitu jejich života. Sexuální potřeby patří mezi základní potřeby člověka. Je nutné si uvědomit, co negativního vyvstává v oblasti sexu, pro život člověka s mentálním handicapem, pokud jsou jeho sexuální potřeby opomíjeny.

Co se naučíte:

Získáte základní informace z oblasti sexuality a partnerství osob s mentálním postižením. Budete mít možnost diskutovat a uvědomit si mýty a předsudky, které se k sexualitě těchto osob vážou a jaké dopady neuspokojení sexuálních potřeb může mít na kvalitu jejich života a partnerských vztahů. Získáte podněty, rady a návody, jak o sexualitě těchto osob mluvit a jaké jsou možnosti řešení v podmínkách sociálních služeb.

 

Osnova

  • Vymezení pojmu sexualita, sexuální a pohlavní identita, sexuální orientace. Právo na sexuální zdraví a partnerské vztahy, deklarace sexuálních práv.
  • Psychosexuální vývoj lidí s kombinovaným postižením a co má vliv na sexualitu lidí s mentálním postižením.
  • Faktory, které ovlivňují sexuální potřeby osob s kombinovaným postižením.
  • Sexuální mýty. Role pečujících v práci se sexualitou. Kontakt a tělesná péče.
  • Komunikace. Jak komunikovat o sexualitě s lidmi s postižením. Sexuální pomůcky.
  • Formy sexuálního zneužívání. Postupy při zjištění pohlavního zneužití/zneužívání.
  • Protokol sexuality v zařízeních sociálních služeb – příklady dobré praxe.
  • Tím, že budeme o sexualitě ve skupině otevřeně mluvit, si účastníci vyzkouší, jaké to pro ně je mluvit o tomto tématu a uvědomí si svoje možnosti a limity, které pro práci v poradenství a s klientem v této oblasti mají.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka