Návrat na přehled kurzů

Poruchy autistického spektra - úvod do problematiky

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„V průběhu celého kurzu lektorka mluvila srozumitelně, všechny informace byly snadno zapamatovatelné a velice jsme ocenili i ukázky všech postupů v praxi. Kurz nás pobídl k dalšímu zlepšování naší péče o klienty a těším se na další spolupráci se vzdělávací institucí CURATIO.“

Iveta Dohnalová
vrchní sestra 
Domov pro seniory Božice

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2020/1105-SP/PC/PP/VP

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou pervazivních vývojových poruch. Kvalifikační kurzy pro pečující obvykle danou problematiku nepokrývají a pracovníci se v této specifické oblasti orientují nedostatečně.

Kurz je koncipován jako úvodní seznámení s problematikou, proto postihuje i základní pojmy patologie psychických funkcí – s přihlédnutím ke specifikům poruch autistického spektra (PAS). Pozornost je věnována i rozdílům mezi PAS a dalšími vývojovými poruchami, s nimiž se pracovníci mohou ve své praxi setkat. V rámci kurzu je otevřeno i téma tzv. problémového chování a možnosti jeho řešení v rámci pobytových zařízení sociální služby.

 

Osnova

  • Co jsou psychické funkce, norma a porucha.
  • Vybrané poruchy psychických funkcí s přihlédnutím k pervazivním vývojovým poruchám (kognice, emoce, exekutiva, volní procesy + adaptace a sociální fungování).
  • Duševní poruchy se začátkem specifickým pro dětství.
  • Pervazivní vývojové poruchy (dětský a atypický autismus, desintegrační poruchy, Aspergův syndrom, Rettovův syndrom.
  • Vývoj dětí s autismem.
  • Rozdíly mezi pervazivní vývojovou poruchou a mentální retardací, smyslovým postižením, specifickou vývojovou poruchou řeči, dovedností.
  • „Problémové“ chování u osob s PAS.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka