Návrat na přehled kurzů

Poruchy autistického spektra - úvod do problematiky

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji lektorce i agentuře CURATIO za skvělý akreditovaný kurz Volnočasové aktivity osob v sociálních službách. Školení bylo velice zajímavé a přesně přizpůsobené cílové skupině. Kurz od Vaší společnosti je vždy zárukou kvality, přínosu pro naše zaměstnance a garance skvělých lektorů, kteří rozumí svému oboru a umí posluchače zaujmout.“

Jana Zedníková
sociální pracovnice 
Domov Severka, p. o., Jiříkov

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2016/0961-PC/SP/VP/PP

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou pervazivních vývojových poruch. Kvalifikační kurzy pro pečující obvykle danou problematiku nepokrývají a pracovníci se v této specifické oblasti orientují nedostatečně.

Kurz je koncipován jako úvodní seznámení s problematikou, proto postihuje i základní pojmy patologie psychických funkcí – s přihlédnutím ke specifikům poruch autistického spektra (PAS). Pozornost je věnována i rozdílům mezi PAS a dalšími vývojovými poruchami, s nimiž se pracovníci mohou ve své praxi setkat. V rámci kurzu je otevřeno i téma tzv. problémového chování a možnosti jeho řešení v rámci pobytových zařízení sociální služby.

 

Osnova

  • Co jsou psychické funkce, norma a porucha.
  • Vybrané poruchy psychických funkcí s přihlédnutím k pervazivním vývojovým poruchám (kognice, emoce, exekutiva, volní procesy + adaptace a sociální fungování).
  • Duševní poruchy se začátkem specifickým pro dětství.
  • Pervazivní vývojové poruchy (dětský a atypický autismus, desintegrační poruchy, Aspergův syndrom, Rettovův syndrom.
  • Vývoj dětí s autismem.
  • Rozdíly mezi pervazivní vývojovou poruchou a mentální retardací, smyslovým postižením, specifickou vývojovou poruchou řeči, dovedností.
  • „Problémové“ chování u osob s PAS.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka