Návrat na přehled kurzů

Poruchy autistického spektra - úvod do problematiky

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velice děkuji za možnost zúčastnit se kurzu Využití vzpomínek pro práci se seniory. Odnesli jsme si mnoho užitečných poznatků nejen do profesního, ale i osobního života. Lektorka byla odborník se značnými zkušenostmi, které byla schopna skvělým způsobem předat dál.“

Mgr. Jana Marešová
vedoucí praktické výuky
SZŠ a VOŠZ Jihlava

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2020/1105-SP/PC/PP/VP

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou pervazivních vývojových poruch. Kvalifikační kurzy pro pečující obvykle danou problematiku nepokrývají a pracovníci se v této specifické oblasti orientují nedostatečně.

Kurz je koncipován jako úvodní seznámení s problematikou, proto postihuje i základní pojmy patologie psychických funkcí – s přihlédnutím ke specifikům poruch autistického spektra (PAS). Pozornost je věnována i rozdílům mezi PAS a dalšími vývojovými poruchami, s nimiž se pracovníci mohou ve své praxi setkat. V rámci kurzu je otevřeno i téma tzv. problémového chování a možnosti jeho řešení v rámci pobytových zařízení sociální služby.

 

Osnova

  • Co jsou psychické funkce, norma a porucha.
  • Vybrané poruchy psychických funkcí s přihlédnutím k pervazivním vývojovým poruchám (kognice, emoce, exekutiva, volní procesy + adaptace a sociální fungování).
  • Duševní poruchy se začátkem specifickým pro dětství.
  • Pervazivní vývojové poruchy (dětský a atypický autismus, desintegrační poruchy, Aspergův syndrom, Rettovův syndrom.
  • Vývoj dětí s autismem.
  • Rozdíly mezi pervazivní vývojovou poruchou a mentální retardací, smyslovým postižením, specifickou vývojovou poruchou řeči, dovedností.
  • „Problémové“ chování u osob s PAS.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka