Návrat na přehled kurzů

Rizikové situace v péči o seniory

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Musíme uznat, že Váš seminář Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků byl pro nás velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.“

Bc. Helena Kubíková
vedoucí sociální pracovnice
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2020/0841-SP/PC/PP/VP

Člověk má právo samostatně jezdit na kole, toto právo bude upřeno lidem nevidomým a dalším na základě jejich handicapu a možného rizika, kterým ohrožují sebe nebo své okolí. Vždy existuje aktuální hranice omezování osobních svobod, kterou budeme v sociálních službách nastavovat tak, abychom zaručili maximální možné naplnění lidských práv a individuální přístup ke klientovi.

Účastníci kurzu se naučí rozpoznat a popsat vybrané rizikové situace při poskytování sociálních služeb seniorům, budou seznámeni s jejich možnými příčinami a důsledky a možností preventivního působení.

 

Osnova

  • Řízení rizik a možný střet zájmu s právy klienta sociální služby.
  • Práce s rizikovými situacemi ve vztahu k platné legislativě a s vazbou na standardy kvality sociálních služeb.
  • Mapování rizik. Vstupní informace o klientovi v kontextu možného rizika.
  • Rizikový plán a možnosti preventivního působení na klienta. Práce s kazuistikami a prezentace dobré praxe.
  • Význam, obsah a forma záznamů v dokumentaci klienta při práci s rizikem.
  • Odpovědnost členů týmu a odpovědnost klienta.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka