Návrat na přehled kurzů

Vedení dokumentace v sociálních službách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velice děkuji za možnost zúčastnit se kurzu Využití vzpomínek pro práci se seniory. Odnesli jsme si mnoho užitečných poznatků nejen do profesního, ale i osobního života. Lektorka byla odborník se značnými zkušenostmi, které byla schopna skvělým způsobem předat dál.“

Mgr. Jana Marešová
vedoucí praktické výuky
SZŠ a VOŠZ Jihlava

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: PhDr. Marie Hermanová, MBA

Anotace

Akreditace MPSV č. A2017/0424-SP/PC/VP

Cílem kurzu je předat účastníkům informace a formou příkladů dobré praxe předat podněty pro vedení dokumentace v sociálních službách. Dokumentace všech náležitostí, které mají vztah k poskytované sociální a zdravotní službě, slouží nejen jako pracovní nástroj, ale také jako doklad nebo dokonce důkaz v případě projednávání stížnosti nebo soudního sporu. Z tohoto pohledu se zdá být nezbytné vědět, co všechno by měla dokumentace obsahovat, a při dodržení jakých podmínek je nutno s ní pracovat.

 

Osnova

  • Obsah dokumentace sociální a ošetřovatelské ve vztahu k platné legislativě.
  • Podmínky a odpovědnost za správné vedení a ukládání dokumentace. Forma, obsah a frekvence záznamů v dokumentaci, nejčastější chyby a pochybení.
  • Provázanost dokumentace sociální a ošetřovatelské. Sdílení informací v rámci multidisciplinárního týmu a při spolupráci s rodinou klienta.
  • Vybrané části dokumentace jako např. poučení o právech a povinnostech klienta, poskytování informací o klientovi včetně informací o zdravotním stavu, souhlas s poskytováním zdravotních služeb, záznam o odmítnutí péče, péče bez souhlasu klienta aj.
  • Dokumentace jako důkaz o poskytnuté službě, důkaz postupu v souladu s metodickými postupy, podklad pro kontrolní činnost a zdroj statistických dat pro povinná hlášení a zvyšování kvality služby.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka