Návrat na přehled kurzů

Vedení dokumentace v sociálních službách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji lektorce i agentuře CURATIO za skvělý akreditovaný kurz Volnočasové aktivity osob v sociálních službách. Školení bylo velice zajímavé a přesně přizpůsobené cílové skupině. Kurz od Vaší společnosti je vždy zárukou kvality, přínosu pro naše zaměstnance a garance skvělých lektorů, kteří rozumí svému oboru a umí posluchače zaujmout.“

Jana Zedníková
sociální pracovnice 
Domov Severka, p. o., Jiříkov

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: PhDr. Marie Hermanová, MBA

Anotace

Akreditace MPSV č. A2017/0424-SP/PC/VP

Cílem kurzu je předat účastníkům informace a formou příkladů dobré praxe předat podněty pro vedení dokumentace v sociálních službách. Dokumentace všech náležitostí, které mají vztah k poskytované sociální a zdravotní službě, slouží nejen jako pracovní nástroj, ale také jako doklad nebo dokonce důkaz v případě projednávání stížnosti nebo soudního sporu. Z tohoto pohledu se zdá být nezbytné vědět, co všechno by měla dokumentace obsahovat, a při dodržení jakých podmínek je nutno s ní pracovat.

 

Osnova

  • Obsah dokumentace sociální a ošetřovatelské ve vztahu k platné legislativě.
  • Podmínky a odpovědnost za správné vedení a ukládání dokumentace. Forma, obsah a frekvence záznamů v dokumentaci, nejčastější chyby a pochybení.
  • Provázanost dokumentace sociální a ošetřovatelské. Sdílení informací v rámci multidisciplinárního týmu a při spolupráci s rodinou klienta.
  • Vybrané části dokumentace jako např. poučení o právech a povinnostech klienta, poskytování informací o klientovi včetně informací o zdravotním stavu, souhlas s poskytováním zdravotních služeb, záznam o odmítnutí péče, péče bez souhlasu klienta aj.
  • Dokumentace jako důkaz o poskytnuté službě, důkaz postupu v souladu s metodickými postupy, podklad pro kontrolní činnost a zdroj statistických dat pro povinná hlášení a zvyšování kvality služby.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka