Návrat na přehled kurzů

Kašle klient při jídle a pití? Netrpí poruchou polykání?

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velice děkuji za možnost zúčastnit se kurzu Využití vzpomínek pro práci se seniory. Odnesli jsme si mnoho užitečných poznatků nejen do profesního, ale i osobního života. Lektorka byla odborník se značnými zkušenostmi, které byla schopna skvělým způsobem předat dál.“

Mgr. Jana Marešová
vedoucí praktické výuky
SZŠ a VOŠZ Jihlava

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2023/1715-SP/PC/PP

Poruchy polykání postihují klienty v sociálních službách s frekvencí desítek procent. Podle závažnosti se poruchy polykání vyskytují v rozsahu od prostého „zakuckávání“ a kašle až po situace vyhaslého polykacího reflexu, kdy klient vůbec není schopen sousto v dutině ústní zpracovat a proces polknutí dokončit. Kašel v průběhu příjmu stravy a tekutin potom pro klienta znamená kromě obávaného vdechnutí stravy nebo tekutin i průnik bakteriálního osídlení do dýchacích cest.

Co se naučíte:

Kurz poskytne pečujícím celkový pohled na křehkého klienta z pohledu změn zažívacího ústrojí a z toho vyplývajících komplikací. Účastníci se dozví o příznacích, o možnostech ovlivnění poruch polykání od nejjednodušších úprav, polohy, diety až po specifika péče o klienty s implantovanou perkutánní gastrostomií. V kurzu budou využity příklady z praxe k usnadnění pochopení a porozumění celé problematice.

 

Osnova

  • Vliv výživy a stravovacích zvyklostí na zdravotní stav. Úvod do problematiky stárnutí zažívacího traktu.
  • Polykání a kašel. Polykací akt, kašel, příčiny a projevy poruch.
  • Nejčastější onemocnění a jejich komplikace, které ovlivňují poruchy polykání a kašel u klientů v dlouhodobé péči.
  • Péče o výživu klientů s poruchami polykání. Aktivní práce s rizikem (vdechnutí, dehydratace, podvýživa, sociální izolace). Spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu.
  • Specifika péče o klienty s implantovanou perkutánní gastrostomií v přirozených podmínkách klienta.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka