Návrat na přehled kurzů

Kašle klient při jídle a pití? Netrpí poruchou polykání?

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji za velice zajímavé, odborné, vtipné a zároveň věcné školení. Kurz proběhl ke všeobecné spokojenosti a samotní naši zaměstnanci vyjádřili zájem, že by si paní lektorku někdy rádi opět poslechli.“

Olga Lakotová
vedoucí útvaru obslužné a ošetřovatelské péče
Centrum sociálních služeb Český Těšín

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2023/1715-SP/PC/PP

Poruchy polykání postihují klienty v sociálních službách s frekvencí desítek procent. Podle závažnosti se poruchy polykání vyskytují v rozsahu od prostého „zakuckávání“ a kašle až po situace vyhaslého polykacího reflexu, kdy klient vůbec není schopen sousto v dutině ústní zpracovat a proces polknutí dokončit. Kašel v průběhu příjmu stravy a tekutin potom pro klienta znamená kromě obávaného vdechnutí stravy nebo tekutin i průnik bakteriálního osídlení do dýchacích cest.

Co se naučíte:

Kurz poskytne pečujícím celkový pohled na křehkého klienta z pohledu změn zažívacího ústrojí a z toho vyplývajících komplikací. Účastníci se dozví o příznacích, o možnostech ovlivnění poruch polykání od nejjednodušších úprav, polohy, diety až po specifika péče o klienty s implantovanou perkutánní gastrostomií. V kurzu budou využity příklady z praxe k usnadnění pochopení a porozumění celé problematice.

 

Osnova

  • Vliv výživy a stravovacích zvyklostí na zdravotní stav. Úvod do problematiky stárnutí zažívacího traktu.
  • Polykání a kašel. Polykací akt, kašel, příčiny a projevy poruch.
  • Nejčastější onemocnění a jejich komplikace, které ovlivňují poruchy polykání a kašel u klientů v dlouhodobé péči.
  • Péče o výživu klientů s poruchami polykání. Aktivní práce s rizikem (vdechnutí, dehydratace, podvýživa, sociální izolace). Spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu.
  • Specifika péče o klienty s implantovanou perkutánní gastrostomií v přirozených podmínkách klienta.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka