Návrat na přehled kurzů

Polohování a manipulace s klientem

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velice děkuji za možnost zúčastnit se kurzu Využití vzpomínek pro práci se seniory. Odnesli jsme si mnoho užitečných poznatků nejen do profesního, ale i osobního života. Lektorka byla odborník se značnými zkušenostmi, které byla schopna skvělým způsobem předat dál.“

Mgr. Jana Marešová
vedoucí praktické výuky
SZŠ a VOŠZ Jihlava

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2020/0201-SP/PC/PP

Vzdělávací program poskytne informace a praktické dovednosti pro práci s klienty, kteří nemohou, nechtějí nebo se neumí z důvodu svého onemocnění o sebe postarat a jsou odkázáni na podporu či pomoc jiné osoby. Cílem kurzu je pomoci pečujícím osobám v terénních a pobytových sociálních službách lépe porozumět klientům a naučit se ve své každodenní práci podporovat a kontinuálně rozvíjet jejich samostatnost v oblastech péče o vlastní osobu a to především při přesunech a prevenci vzniku proleženin. Účastníci si formou nácviku osvojí bezpečnou manipulaci s osobami s poruchou mobility při polohování a fyzické manipulaci s pomůckami a bez nich, v jedné a ve dvou osobách včetně motivace a vedení klienta ke spolupráci při úkonech spojených s mobilitou.

Vzdělávací program volně navazuje na kurz Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko.

 

Osnova

  • Faktory ovlivňující mobilitu a soběstačnost klienta.
  • Objektivní měřící a hodnotící techniky, funkční zhodnocení nezávislosti klienta.
  • Zásady správného polohování v lůžku, v křesle a invalidním vozíku.
  • Zásady bezpečné fyzické manipulace s klientem: přesun z lůžka na vozík, židli, do auta, přesuny pomocí pomůcek a zvedáků, přesuny v jedné a dvou osobách - praktické ukázky a nácvik.
  • Ochrana pečovatele a principy správného držení těla při manipulaci s klientem.
  • Zásady správného použití invalidního vozíku a dalších kompenzačních pomůcek spojených s mobilitou klienta.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka