Návrat na přehled kurzů

Polohování a manipulace s klientem

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji lektorce i agentuře CURATIO za skvělý akreditovaný kurz Volnočasové aktivity osob v sociálních službách. Školení bylo velice zajímavé a přesně přizpůsobené cílové skupině. Kurz od Vaší společnosti je vždy zárukou kvality, přínosu pro naše zaměstnance a garance skvělých lektorů, kteří rozumí svému oboru a umí posluchače zaujmout.“

Jana Zedníková
sociální pracovnice 
Domov Severka, p. o., Jiříkov

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2020/0201-SP/PC/PP

Vzdělávací program poskytne informace a praktické dovednosti pro práci s klienty, kteří nemohou, nechtějí nebo se neumí z důvodu svého onemocnění o sebe postarat a jsou odkázáni na podporu či pomoc jiné osoby. Cílem kurzu je pomoci pečujícím osobám v terénních a pobytových sociálních službách lépe porozumět klientům a naučit se ve své každodenní práci podporovat a kontinuálně rozvíjet jejich samostatnost v oblastech péče o vlastní osobu a to především při přesunech a prevenci vzniku proleženin. Účastníci si formou nácviku osvojí bezpečnou manipulaci s osobami s poruchou mobility při polohování a fyzické manipulaci s pomůckami a bez nich, v jedné a ve dvou osobách včetně motivace a vedení klienta ke spolupráci při úkonech spojených s mobilitou.

Vzdělávací program volně navazuje na kurz Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko.

 

Osnova

  • Faktory ovlivňující mobilitu a soběstačnost klienta.
  • Objektivní měřící a hodnotící techniky, funkční zhodnocení nezávislosti klienta.
  • Zásady správného polohování v lůžku, v křesle a invalidním vozíku.
  • Zásady bezpečné fyzické manipulace s klientem: přesun z lůžka na vozík, židli, do auta, přesuny pomocí pomůcek a zvedáků, přesuny v jedné a dvou osobách - praktické ukázky a nácvik.
  • Ochrana pečovatele a principy správného držení těla při manipulaci s klientem.
  • Zásady správného použití invalidního vozíku a dalších kompenzačních pomůcek spojených s mobilitou klienta.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka