Návrat na přehled kurzů

Pohybová aktivizace klientů sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Chtěla bych poděkovat jménem svým i jménem našich pracovníků za skvěle pojatý a zorganizovaný seminář. Lektorovo podání mi místy vhánělo do očí slzy, které se střídaly s výbuchy smíchu. Tento kurz mohu všem vřele doporučit.“

Marie Vyhnálková
vedoucí zařízení, Lidmaň

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Mgr. Barbora Bártlová, Ph.D.

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2021/0649-SP/PC/PP

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními typy pohybové aktivizace klientů. Účastníci kurzu získají informace o změnách v organismu ve stáří a s tím nejčastěji spojenými pohybovými omezeními, o hlavních oblastech aktivizace klientů a nejběžnějších možnostech pohybové aktivizace. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými technikami jak individuálních, tak skupinových aktivizací a se zásadami jejich využití.

Kurz je určen odborným i laickým pečujícím, kteří přichází do každodenního kontaktu s osobami s poruchou mobility nebo s lidmi závislými na pomoci druhých.

 

Osnova

  • Bio-fyziologické změny ve stáří.  Nejčastější onemocnění omezující pohybové aktivity klientů sociálních služeb.
  • Hodnocení mobility, pohybu a sebepéče klientů sociálních služeb.
  • Psychomotorika a principy psychomotorických cvičení.
  • Návody pro jednoduché pohybové aktivity, využití pomůcek, pohybové hry.
  • Specifika pohybové aktivizace u klientů se syndromem demence.
  • Podněty pro individuální a skupinová cvičení s pomůckami a bez pomůcek.
  • Aktivity pro imobilní klienty a osoby se specifickými potřebami.

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka