Návrat na přehled kurzů

Pohybová aktivizace klientů sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Úžasná spolupráce, excelentní servis, opravdu kvalitní lektoři. Naše zařízení má za sebou první dva roky spolupráce se vzdělávací institucí CURATIO a velice se těším na roky následující.“

Ing. Pavel Rous
ředitel
G-centrum Mikulov, p. o.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Mgr. Barbora Bártlová, Ph.D.

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2021/0649-SP/PC/PP

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními typy pohybové aktivizace klientů. Účastníci kurzu získají informace o změnách v organismu ve stáří a s tím nejčastěji spojenými pohybovými omezeními, o hlavních oblastech aktivizace klientů a nejběžnějších možnostech pohybové aktivizace. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými technikami jak individuálních, tak skupinových aktivizací a se zásadami jejich využití.

Kurz je určen odborným i laickým pečujícím, kteří přichází do každodenního kontaktu s osobami s poruchou mobility nebo s lidmi závislými na pomoci druhých.

 

Osnova

  • Bio-fyziologické změny ve stáří.  Nejčastější onemocnění omezující pohybové aktivity klientů sociálních služeb.
  • Hodnocení mobility, pohybu a sebepéče klientů sociálních služeb.
  • Psychomotorika a principy psychomotorických cvičení.
  • Návody pro jednoduché pohybové aktivity, využití pomůcek, pohybové hry.
  • Specifika pohybové aktivizace u klientů se syndromem demence.
  • Podněty pro individuální a skupinová cvičení s pomůckami a bez pomůcek.
  • Aktivity pro imobilní klienty a osoby se specifickými potřebami.

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka