Návrat na přehled kurzů

Individuální plánování sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji lektorce i agentuře CURATIO za skvělý akreditovaný kurz Volnočasové aktivity osob v sociálních službách. Školení bylo velice zajímavé a přesně přizpůsobené cílové skupině. Kurz od Vaší společnosti je vždy zárukou kvality, přínosu pro naše zaměstnance a garance skvělých lektorů, kteří rozumí svému oboru a umí posluchače zaujmout.“

Jana Zedníková
sociální pracovnice 
Domov Severka, p. o., Jiříkov

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2020/0844-SP/PC

Individuální plány musí vycházet z individuálních potřeb klienta, z materiálních, personálních a technických podmínek zařízení a respektovat vyhlášku č. 505/2006 Sb., která obsahuje základní činnosti pro poskytování sociálních služeb. Kurz má za cíl prohloubit znalosti a dovednosti v sestavování individuálních plánů a pomoci pracovníkům přímé obslužné péče zvládnout roli klíčového pracovníka.

Co se naučíte:

Získáte ucelený přehled o vedení dokumentace, povinnostech a pravidlech při plánování sociálních služeb. Seznámíte se s rolí klíčového pracovníka v procesu plánování služby. Naučíte se sestavit individuální plán péče, který bude vycházet z  potřeb klienta, bude respektovat jeho individualitu a nabízet takovou míru podpory, která bude nezbytná k zajištění služby.

Lektor může pracovat s dokumentací (vč. formy elektronické) vaší organizace, ve které v diskuzi a příkladech dobré praxe prezentuje správné vyplnění formulářů a práci s nimi.

 

Osnova

  • Základní znaky individuálních plánů v sociálních službách.
  • Etické aspekty v oblasti individuálního plánování.
  • Role klíčového pracovníka.
  • Vstupní informace o klientovi.
  • Formulace cílů péče sestavené na základě dohody s klientem.
  • Zápis klientových zdrojů vedoucích k dosažení společného cíle.
  • Stanovení kroků / bezpečných intervencí vedoucích k dosažení cíle péče.
  • Hodnocení poskytnuté péče klientem a klíčovým pracovníkem.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka