Návrat na přehled kurzů

Individuální plánování sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Ráda bych poděkovala za velmi pěkný seminář. Naši pracovníci si ho chválili, pozitivně hodnotili především praktické příklady a jejich aktivní zapojení v rámci kurzu, stejně tak prostor, který jim byl dán pro sdílení vlastních zkušeností s tématem vedení dokumentace.“

Hussová Lenka
vedoucí přímé obslužné péče
Centrum sociálních služeb Znojmo

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2016/1120-PC/SP/VP

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti a dovednosti v sestavování individuálních plánů a pomoci pracovníkům přímé obslužné péče zvládnout roli klíčového pracovníka. Účastníci získají ucelený přehled o vedení dokumentace, povinnostech a pravidlech při plánování sociálních služeb. Individuální plány musí vycházet z individuálních potřeb klienta, z materiálních, personálních a technických podmínek zařízení a respektovat vyhlášku č. 505/2006 Sb., která obsahuje základní činnosti pro poskytování sociálních služeb.

 

Lektor může pracovat s elektronickou dokumentací vašeho zařízení, ve které prezentuje správné vyplnění formulářů a práci s nimi. Avšak je třeba zajistit, aby dokumentace byla přístupná v přednáškové místnosti.

 

Osnova

  • Základní znaky individuálních plánů v sociálních službách.
  • Etické aspekty v oblasti individuálního plánování.
  • Role klíčového pracovníka.
  • Vstupní informace o klientovi.
  • Formulace cílů péče sestavené na základě dohody s klientem.
  • Zápis klientových zdrojů vedoucích k dosažení společného cíle.
  • Stanovení kroků / bezpečných intervencí vedoucích k dosažení cíle péče.
  • Hodnocení poskytnuté péče klientem a klíčovým pracovníkem.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka