Návrat na přehled kurzů

Individuální plánování sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Chtěla bych poděkovat za zajištění dnešní velmi podnětné přednášky. Lektorka dokázala velice dobře ilustrovat diskutované situace pomocí příkladů a vlastních bohatých zkušeností z praxe. Všichni účastníci byli spokojení, přednáška opravdu zaujala a já se těším na další vzájemnou spolupráci.“

Jaroslava Slámová
účastnice kurzu

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2020/0844-SP/PC

Individuální plány musí vycházet z individuálních potřeb klienta, z materiálních, personálních a technických podmínek zařízení a respektovat vyhlášku č. 505/2006 Sb., která obsahuje základní činnosti pro poskytování sociálních služeb. Kurz má za cíl prohloubit znalosti a dovednosti v sestavování individuálních plánů a pomoci pracovníkům přímé obslužné péče zvládnout roli klíčového pracovníka.

Co se naučíte:

Získáte ucelený přehled o vedení dokumentace, povinnostech a pravidlech při plánování sociálních služeb. Seznámíte se s rolí klíčového pracovníka v procesu plánování služby. Naučíte se sestavit individuální plán péče, který bude vycházet z  potřeb klienta, bude respektovat jeho individualitu a nabízet takovou míru podpory, která bude nezbytná k zajištění služby.

Lektor může pracovat s dokumentací (vč. formy elektronické) vaší organizace, ve které v diskuzi a příkladech dobré praxe prezentuje správné vyplnění formulářů a práci s nimi.

 

Osnova

  • Základní znaky individuálních plánů v sociálních službách.
  • Etické aspekty v oblasti individuálního plánování.
  • Role klíčového pracovníka.
  • Vstupní informace o klientovi.
  • Formulace cílů péče sestavené na základě dohody s klientem.
  • Zápis klientových zdrojů vedoucích k dosažení společného cíle.
  • Stanovení kroků / bezpečných intervencí vedoucích k dosažení cíle péče.
  • Hodnocení poskytnuté péče klientem a klíčovým pracovníkem.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka