Návrat na přehled kurzů

Rehabilitační péče v sociálních službách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velmi děkuji za školení, které u nás proběhlo. Zaměstnanci si paní lektorku moc chválili a dle jejich slov se jednalo o jedno z nejlepších školení, na jakém kdy byli. Byla připravená dobře poradit a pomoci, měla spoustu podnětných příkladů z praxe, za což jí i Vám mockrát děkujeme.“

Mgr. Monika Kopecká
vedoucí Domova pro seniory Dubina
Sociální služby města Pardubic

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2018/0412-SP/PC

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy rehabilitační péče a poskytnout jim podněty pro její využití v sociálních službách. Formou nácviku si účastníci vyzkouší pasivní cvičení a bezpečnou manipulaci s osobami s poruchou mobility při polohování, přesunech a vertikalizaci. Účastníci se naučí objektivně zhodnotit úroveň sebepéče a míru rizika u klientů sociálních služeb ve vztahu k mobilitě. Budou seznámeni se zásadami správného držení těla při manipulaci s klienty.

 

Osnova

  • Objektivní hodnotící škály v oblasti mobility a sebepéče.
  • Polohování jako součást prevence komplikací a následných změn z důvodu imobility.
  • Pasivní cvičení a jeho význam.
  • Zásady bezpečné fyzické manipulace s klientem (přesun z lůžka na vozík, židli, do auta, přesuny pomocí pomůcek a zvedáků aj.).
  • Ochrana pečovatele a principy správného držení těla při manipulaci s klientem.
  • Použití invalidního vozíku a dalších rehabilitačních a kompenzačních pomůcek -
    praktické ukázky a nácvik.
  • Bezbariérový pohyb v přirozeném prostředí uživatele.

 

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka