Návrat na přehled kurzů

Rehabilitační péče v sociálních službách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velice děkuji za možnost zúčastnit se kurzu Využití vzpomínek pro práci se seniory. Odnesli jsme si mnoho užitečných poznatků nejen do profesního, ale i osobního života. Lektorka byla odborník se značnými zkušenostmi, které byla schopna skvělým způsobem předat dál.“

Mgr. Jana Marešová
vedoucí praktické výuky
SZŠ a VOŠZ Jihlava

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2018/0412-SP/PC

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy rehabilitační péče a poskytnout jim podněty pro její využití v sociálních službách. Formou nácviku si účastníci vyzkouší pasivní cvičení a bezpečnou manipulaci s osobami s poruchou mobility při polohování, přesunech a vertikalizaci. Účastníci se naučí objektivně zhodnotit úroveň sebepéče a míru rizika u klientů sociálních služeb ve vztahu k mobilitě. Budou seznámeni se zásadami správného držení těla při manipulaci s klienty.

 

Osnova

  • Objektivní hodnotící škály v oblasti mobility a sebepéče.
  • Polohování jako součást prevence komplikací a následných změn z důvodu imobility.
  • Pasivní cvičení a jeho význam.
  • Zásady bezpečné fyzické manipulace s klientem (přesun z lůžka na vozík, židli, do auta, přesuny pomocí pomůcek a zvedáků aj.).
  • Ochrana pečovatele a principy správného držení těla při manipulaci s klientem.
  • Použití invalidního vozíku a dalších rehabilitačních a kompenzačních pomůcek -
    praktické ukázky a nácvik.
  • Bezbariérový pohyb v přirozeném prostředí uživatele.

 

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka