Návrat na přehled kurzů

Zvládání problematického chování klientů s autismem

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velice děkuji za možnost zúčastnit se kurzu Využití vzpomínek pro práci se seniory. Odnesli jsme si mnoho užitečných poznatků nejen do profesního, ale i osobního života. Lektorka byla odborník se značnými zkušenostmi, které byla schopna skvělým způsobem předat dál.“

Mgr. Jana Marešová
vedoucí praktické výuky
SZŠ a VOŠZ Jihlava

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Bc. Jaromír Fabián

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2022/1145-SP/PC/PP/VP

Autismus je jednou z nejvážnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, v důsledku, kterých dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj těchto dětí je narušen především v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

Co se naučíte:

Seznámíte se specifiky zásad péče o klienty s poruchami autistického spektra a s možnostmi řešení projevů problematického chování těchto osob při současném zachování zásad šetrnosti a důstojnosti klienta.

 

Osnova

  • Pervazivní vývojové poruchy.
  • Triáda postižení a přidružené vady u osob s poruchou autistického spektra (PAS).
  • Využití behaviorální analýzy a terapie při zvládání „problematického chování“ u osob s PAS.
  • Posouzení, identifikace problémů, nalezení vhodného řešení v oblasti komunikace, sociálních vztahů, představivosti a zájmů. Zásady péče u osob s PAS.
  • Práce s vlastními emocemi a postoji pečujících.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka