Ing. Jiří Herman, MBA

Návrat na přehled lektorů

 Vzdělání:

 • České vysoké učení technické Praha, Fakulta elektrotechnická, obor Telekomunikačnhermaní technika
 • Ústav práva a právní vědy v Praze, Executive MBA - Strategický management
 • The European Training House: The Value Reflex for Managers
 • Wilson Learning Corporation: Consultative Selling Skills and Versatile Sales Person

Zaměstnání:

 • Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí, z.s., člen prezidia
 • CURATIO EDUCATION s.r.o., jednatel, lektor
 • T.I.G.E.R., vzdělávací instituce akreditovaná MPSV, ředitel
 • OSVČ, lektor

Další činnosti:

 • soudní znalec pro Technické obory (technický stav Zdravotnických přístrojů) a Zdravotnictví (technický stav implantabilních zdravotnických prostředků)
 • poradenství, konzultace - personalistika, strategické plánování, komunitní plánování, strategické rozvojové plány

Publikace a odborné články:

 • HERMAN, Jiří; HERMANOVÁ, Marie; HORECKÝ, Jiří; MIKULKOVÁ, Šárka; ČERNÝ, Matěj. Základy managementu sociálních služeb. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 159 s. ISBN 978-80-7013-477-1.
 • HERMANOVÁ, Marie; HERMAN, Jiří; PROKOP, Jiří; ROZPRÝMOVÁ, Hana. Aktuální kapitoly z péče o seniory. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 111 s. ISBN 978-80-7013-475-7.
 • HERMANOVÁ, Marie; HERMAN, Jiří. Kde nám utíkají peníze? In Zpravodaj Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2008,  roč. 10, č. 4, s. 12-13.
 • HERMAN, Jiří; Hodnocení zaměstnanců. In Sociální služby, 2011, roč. 13, č. 8-9 (str. 40-42), 10 (24-26), 11 (26-27), 12 (26-28), ISSN 1803-7348.