PhDr. Jiří Tinka, Ph.D.

Návrat na přehled lektorů

Vzdělání:

  • Univerzita Palackého v Olomouci, bakalářský studijní program Sociologie, studijní tinka obor Andragogika v profilaci na personální management, Bc.
  • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, magisterský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika, Mgr.
  • Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Pedagogická fakulta. Rigorózní řízení ve studijním oboru Pedagogika, se zaměřením na sociální patologie, PhDr.
  • Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Pedagogická fakulta. Doktorandské studium ve studijním oboru Pedagogika, disertační práce Sociální prostředí jako determinant rozvoje sociálně patologických jevů, Ph.D.

Pracovní zkušenosti:

  • řadu let pracoval v manažerských funkcích, ve kterých se zabýval  poskytováním služeb spojených s bydlením a řešením sociálních  patologií spojených s místem života různých skupin společnosti (mladistvých, úplných i neúplných rodin i seniorů),
  • od roku 2009 – dosud: externí spolupráce se sociálním odborem MČ Brno-Jih, sociální začleňování,
  • člen Krajské platformy Jihomoravského kraje pro problematiku rodinné politiky a stárnutí,
  • Lektor, konzultant, spolupráce s CURATIO.