Návrat na přehled kurzů

Ochrana majetku organizace aneb Erár není benefit

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji lektorovi a vzdělávací instituci CURATIO za zorganizování kurzu Psychiatrické minimum. Všem zúčastněným zaměstnancům se velice líbil a byli nadmíru spokojeni. Těším se na další podobná setkání.“

Jaroslava Otradovská
vedoucí zdravotního úseku
Domov Na Hradě Rychmburk

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ne

LEKTOR: PhDr. Jiří Tinka, Ph.D.

Anotace

Majetek organizace slouží k jejímu prospěchu a nikoliv k vlastnímu obohacení zaměstnanců. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům informace jak zamezit ztrátám na majetku zaměstnavatelů, zaměstnanců, ale také klientů sociálních služeb. Je nutné si uvědomit, že např. krádež potravin, čisticích prostředků nebo mobilu v dnešní době nepředstavuje riziko pouze majetkové újmy, ale jsou s tím spojena také výživová rizika pro klienty, hygienická rizika pro zaměstnance i klienty nebo riziko ztráty dat a ztráty dobrého jména organizace.

Co se naučíte:

Získáte informace o krádežích na pracovišti a doporučení, jak jim zabránit. Budete seznámeni s trestně právní odpovědností za krádež, či za její napomáhání. Budete seznámeni se způsoby řešení krádeží na pracovišti a s psychologickými a sociálními aspekty krádeží.

 

Osnova

 • Krádeže a právo:
 • Důvody krádeží, majetek a jeho právní ochrana (cizí věc jako předmět krádeže, zavinění – úmysl a nedbalost, sankcionování krádeže).
 • Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele, dohoda o hmotné odpovědnosti.
 • Vnitřní směrnice, etický kodex a jejich vymahatelnost.
 • Hrubé porušení povinností zaměstnance.
 • Řešení krádeží zaměstnavatelem:
 • Jak postupovat při zjištění krádeže a jejím vyšetřování.
 • Kdy a jak spolupracovat s Policií ČR.
 • Prevence krádeží, využití bezpečnostních technologií.
 • Psychologické a sociální aspekty krádeží na pracovišti:
 • Nepoctivé chování a okolnosti nepoctivého chování zaměstnanců.

 Drby a fámy – jejich negativní vliv a jak se jich vyvarovat.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka