Návrat na přehled kurzů

Podpora lidské důstojnosti jako funkce sociální práce

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Chtěla bych poděkovat za zajištění dnešní velmi podnětné přednášky. Lektorka dokázala velice dobře ilustrovat diskutované situace pomocí příkladů a vlastních bohatých zkušeností z praxe. Všichni účastníci byli spokojení, přednáška opravdu zaujala a já se těším na další vzájemnou spolupráci.“

Jaroslava Slámová
účastnice kurzu

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2021/1057-SP/PC/VP

Respektování lidské důstojnosti je základním principem sociální práce. Lidská důstojnost je nedotknutelná, musí být respektována a chráněna. Právo klienta na důstojnost zahrnuje právo na život, nedotknutelnost jeho osoby a zá­kaz nucených prací, ponižujícího zacházení anebo trestu. Zaměstnanci sociálních služeb svou pomoc proto ne­vnucují, jen ji nabízí, jen reagují na zájem klienta a ten se sám musí rozhodnout, zda takovou pomoc potřebuje a má o ni zájem.

Co se naučíte:

Společně budete diskutovat o tom, ve kterých rovinách se lidská důstojnost projevuje a kde všude v sociálních službách hrozí její omezení. Budete seznámeni s faktory, které vedou k porušování lidské důstojnosti. Budete umět popsat znaky nedůstojného zacházení s člověkem v péči a budete umět dát podněty pro změnu při zjištění nerespektování důstojnosti klienta a při projevech neúcty k němu.

 

Osnova

  • Kvalita života ve vztahu k etice, respekt a úcta, důstojnost člověka v aktuální životní situaci, její podpora. Uživatel služby jako rovný partner poskytovatele.
  • Lidská důstojnost – čtyři formy lidské důstojnosti.
  • Faktory vedoucí k porušování lidské důstojnosti.
  • Autonomie a úcta k člověku ve stáří.
  • Problematika ageismu, který je nejčastěji definován jako diskriminace starých lidí.
  • Nedůstojné zacházení s člověkem.
  • Důstojnost klienta s demencí a důstojnost v umírání v podmínkách sociálních služeb.
  • Diskuse na téma posílení důstojnosti člověka v pobytových sociálních službách.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka