Návrat na přehled kurzů

Sebereflexe pracovníků v pomáhajících profesích

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji za Vámi pořádaný seminář, během něhož jsem se opět mohla přesvědčit, že Vaše kurzy jsou opravdu na vysoké odborné úrovni. Doufám a věřím, že naše spolupráce bude stejně kvalitně pokračovat i v budoucnu.“

Mgr. Helena Kučová
sociální pracovnice
manažerka Domova Santini, Křtiny

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Mgr. Monika Kopecká

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2022/0896-SP/PC/PP/VP

Sebereflexe a sebepoznání umožňuje lépe chápat mezilidské vztahy, chování a postoje jak klientů sociálních služeb, tak jejich zaměstnanců. Cílem vzdělávací akce je pomoci pracovníkům v pomáhajících profesích podpořit empatické chápání slabostí a nedostatků vlastních i cizích osob a získat podněty pro práci s vnitřními pocity, naučit se zdravé sebereflexi a tím zvýšit svou psychickou odolnost při práci s klienty sociálních služeb.

Co se naučíte:

Získáte dovednost sebereflexe na základě sebepoznání. Budete umět si uvědomit, co vás ovlivňuje při vnímání druhých, jaké jsou vaše nejčastější omyly a jak se následně promítají při vnímání druhých. Získáte inspiraci k seberozvoji a k sebeřízení s důrazem na význam pozitivního myšlení a uvědomíte si své zdroje pro rozvoj do budoucna.

 

Osnova

  • Sebepoznání. Reálné já x vnímané já x ideální já x prezentované já.
  • Hodnotový žebříček.
  • Práce s domněnkami.
  • Omyly při vnímání a posuzování druhých.
  • Cílená sebereflexe.
  • Pozitivní myšlení.
  • Umění říkat NE.
  • Supervize jako nástroj sebereflexe.
  • Negativní emoce a jak s nimi naložit.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka