Návrat na přehled kurzů

Motivace zaměstnanců sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Musíme uznat, že Váš seminář Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků byl pro nás velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.“

Bc. Helena Kubíková
vedoucí sociální pracovnice
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.

Anotace

Akreditace MPSV č. A2023/0170-SP/VP

Motivace zaměstnanců je jednou z klíčových oblastí vedení lidí, motivovaní zaměstnanci jsou základním prvkem úspěchu každé organizace. Dovednost sladit osobní potřeby, přání a touhy zaměstnanců s možnostmi a cíli organizace zásadním způsobem ovlivňuje efektivitu práce každého zařízení sociální služby.

Co se naučíte:         

Seznámíte se s metodami a formami motivace sebe sama a podřízených pracovníků, budete seznámeni s přesahem motivace na hodnocení a odměňování zaměstnanců a s vazbou na další profesní rozvoj zaměstnanců. Budete schopni posoudit "klasické" motivační nástroje (finanční odměna, zaměstnanecké benefity) a jejich výhody či nevýhody v působení na vnitřní motivaci zaměstnance, obdržíte informace jak prostřednictvím vnější motivace působit na své kolegy, podřízené a další zaměstnance s cílem dosáhnout trvalých vyšších kvalitních pracovních výkonů.

 

Osnova

  • Motivační teorie a jejich využití v praxi.
  • Faktory ovlivňující motivaci.
  • Identifikace potřeb jednotlivých členů pracovního týmu.
  • Odměna a motivace.
  • Motivování nefinančními postupy.

Praktická část:

  • Příprava kontrolní činnosti a její vyhodnocení.
  • Vedení motivačních pohovorů.
  • Plán osobního rozvoje pracovníka. V souladu s cíli organizace zformulovat své osobní potřeby do podoby motivujících osobních cílů a rozvojových plánů.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka