Návrat na přehled kurzů

Motivace zaměstnanců sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Ráda bych poděkovala za velmi pěkný seminář. Naši pracovníci si ho chválili, pozitivně hodnotili především praktické příklady a jejich aktivní zapojení v rámci kurzu, stejně tak prostor, který jim byl dán pro sdílení vlastních zkušeností s tématem vedení dokumentace.“

Hussová Lenka
vedoucí přímé obslužné péče
Centrum sociálních služeb Znojmo

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.

Anotace

Akreditace MPSV č. A2023/0170-SP/VP

Motivace zaměstnanců je jednou z klíčových oblastí vedení lidí, motivovaní zaměstnanci jsou základním prvkem úspěchu každé organizace. Dovednost sladit osobní potřeby, přání a touhy zaměstnanců s možnostmi a cíli organizace zásadním způsobem ovlivňuje efektivitu práce každého zařízení sociální služby.

Co se naučíte:         

Seznámíte se s metodami a formami motivace sebe sama a podřízených pracovníků, budete seznámeni s přesahem motivace na hodnocení a odměňování zaměstnanců a s vazbou na další profesní rozvoj zaměstnanců. Budete schopni posoudit "klasické" motivační nástroje (finanční odměna, zaměstnanecké benefity) a jejich výhody či nevýhody v působení na vnitřní motivaci zaměstnance, obdržíte informace jak prostřednictvím vnější motivace působit na své kolegy, podřízené a další zaměstnance s cílem dosáhnout trvalých vyšších kvalitních pracovních výkonů.

 

Osnova

  • Motivační teorie a jejich využití v praxi.
  • Faktory ovlivňující motivaci.
  • Identifikace potřeb jednotlivých členů pracovního týmu.
  • Odměna a motivace.
  • Motivování nefinančními postupy.

Praktická část:

  • Příprava kontrolní činnosti a její vyhodnocení.
  • Vedení motivačních pohovorů.
  • Plán osobního rozvoje pracovníka. V souladu s cíli organizace zformulovat své osobní potřeby do podoby motivujících osobních cílů a rozvojových plánů.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka