Návrat na přehled kurzů

Pracovně právní problematika pro vedoucí pracovníky sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„V průběhu celého kurzu lektorka mluvila srozumitelně, všechny informace byly snadno zapamatovatelné a velice jsme ocenili i ukázky všech postupů v praxi. Kurz nás pobídl k dalšímu zlepšování naší péče o klienty a těším se na další spolupráci se vzdělávací institucí CURATIO.“

Iveta Dohnalová
vrchní sestra 
Domov pro seniory Božice

DÉLKA: 5 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ne

LEKTOR: JUDr. et Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

Anotace

V rámci své profese se pracovníci v pomáhajících profesích setkávají se značně rozsáhlou škálou problémů. Mají velké množství povinností, jejichž nesplnění může dát vzniknout různým druhům odpovědnostních vztahů, ať už občansko-právních, pracovně-právních, trestně-právních nebo i některým speciálním. Většinou se ve své podstatě jedná o vztahy dosti komplikované. Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními právními aspekty, které mají přímou vazbu na výkon jejich práce.

 

Osnova

  • Odpovědnost v občansko-právních a pracovně-právních vztazích. Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele.
  • Etický kodex a jeho vymahatelnost.
  • Vytýkání pracovních nedostatků.
  • Trestně-právní odpovědnost. Odpovědnost za špatnou péči a přestupky při poskytování sociální a zdravotní služby. Některé trestné činy.
  • Hrubé porušení pracovní kázně. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci sociálních služeb při zjištění nekvalitní péče.
  • Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci sociálních služeb je v soudním řízení prohlášena za neplatnou – je zde dána odpovědnost za škodu? Kdo by za ni odpovídal?
  • Role a působení odborové organizace při výše zmíněných postupech.
  • Kdo může a jak komunikovat s médii? Co musíme, co můžeme a co nemusíme sdělovat?
  • Diskuze.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka