Návrat na přehled kurzů

Pracovně právní problematika pro vedoucí pracovníky sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Přednáška byla skvěle podaná, s humorem i citem a odnesla jsem si z ní úžasný zážitek. Mnohokrát děkuji a doufám, že budu mít v budoucnu možnost se podobného kurzu opět zúčastnit.“

Dana Motyčková
účastnice kurzu

DÉLKA: 5 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ne

LEKTOR: JUDr. et Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

Anotace

V rámci své profese se pracovníci v pomáhajících profesích setkávají se značně rozsáhlou škálou problémů. Mají velké množství povinností, jejichž nesplnění může dát vzniknout různým druhům odpovědnostních vztahů, ať už občansko-právních, pracovně-právních, trestně-právních nebo i některým speciálním. Většinou se ve své podstatě jedná o vztahy dosti komplikované. Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními právními aspekty, které mají přímou vazbu na výkon jejich práce.

 

Osnova

  • Odpovědnost v občansko-právních a pracovně-právních vztazích. Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele.
  • Etický kodex a jeho vymahatelnost.
  • Vytýkání pracovních nedostatků.
  • Trestně-právní odpovědnost. Odpovědnost za špatnou péči a přestupky při poskytování sociální a zdravotní služby. Některé trestné činy.
  • Hrubé porušení pracovní kázně. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci sociálních služeb při zjištění nekvalitní péče.
  • Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci sociálních služeb je v soudním řízení prohlášena za neplatnou – je zde dána odpovědnost za škodu? Kdo by za ni odpovídal?
  • Role a působení odborové organizace při výše zmíněných postupech.
  • Kdo může a jak komunikovat s médii? Co musíme, co můžeme a co nemusíme sdělovat?
  • Diskuze.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka