Návrat na přehled kurzů

Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient v sociálních službách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Ráda bych poděkovala za velmi pěkný seminář. Naši pracovníci si ho chválili, pozitivně hodnotili především praktické příklady a jejich aktivní zapojení v rámci kurzu, stejně tak prostor, který jim byl dán pro sdílení vlastních zkušeností s tématem vedení dokumentace.“

Hussová Lenka
vedoucí přímé obslužné péče
Centrum sociálních služeb Znojmo

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2022/0897-SP/PC/PP/VP

Poruchy afektivity patří mezi nejčastější psychické obtíže spojené se stárnutím a stářím, s nimiž se pracovníci pomáhajících profesí setkávají. Jejich příčiny mohou být různé - od organického onemocnění po poruchu přizpůsobení. Pomoc člověku trpícímu poruchou afektivity není a nemůže být založena pouze na medicínském přístupu a farmakoterapii, neméně důležité je efektivní a smysluplné fungování sociálního prostředí, vztahů a komunikace.

Co se naučíte:

Prostřednictvím reálných případových studií se seznámíte s dynamikou afektivních poruch pomoci, kterých budou interpretovány behaviorální projevy těchto obtíží, a lépe pochopíte, jak si plánovat práci s klientem. Kurz staví na aktivním přístupu účastníků při práci s prezentovanými kazuistikami.

 

Osnova

  • Emoce a jejich dynamika.
  • Poruchy afektivity - příčiny, dynamika, behaviorální projevy, vztah ke stárnutí.
  • Bio-psycho-sociální model a sociálně-psychiatrický přístup k nemoci.
  • Farmakoterapie - psychoedukace - psychoterapie - relaxace.
  • Komunikace, vztah a psychické potřeby.
  • Motivace ke spolupráci - role kontextu a sociálního prostředí.
  • Kazuistická část - práce v triádách a malých skupinách.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka