Návrat na přehled kurzů

Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient v sociálních službách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velice děkuji za možnost zúčastnit se kurzu Využití vzpomínek pro práci se seniory. Odnesli jsme si mnoho užitečných poznatků nejen do profesního, ale i osobního života. Lektorka byla odborník se značnými zkušenostmi, které byla schopna skvělým způsobem předat dál.“

Mgr. Jana Marešová
vedoucí praktické výuky
SZŠ a VOŠZ Jihlava

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV č. A2018/0735-SP/PC/VP

Poruchy afektivity patří mezi nejčastější psychické obtíže spojené se stárnutím a stářím, s nimiž se pracovníci pomáhajících profesí setkávají. Jejich příčiny mohou být různé - od organického onemocnění po poruchu přizpůsobení. Pomoc člověku trpícímu poruchou afektivity není a nemůže být založena pouze na medicínském přístupu a farmakoterapii, neméně důležité je efektivní a smysluplné fungování sociálního prostředí, vztahů a komunikace.

Cílem kurzu je pomocí reálných případových studií seznámit účastníky s dynamikou afektivních poruch, pomoci jim dobře interpretovat behaviorální projevy těchto obtíží a lépe plánovat práci s klientem. Kurz staví na aktivním přístupu účastníků při práci s prezentovanými kazuistikami.

 

Osnova

  • Emoce a jejich dynamika.
  • Poruchy afektivity - příčiny, dynamika, behaviorální projevy, vztah ke stárnutí.
  • Bio-psycho-sociální model a sociálně-psychiatrický přístup k nemoci.
  • Farmakoterapie - psychoedukace - psychoterapie - relaxace.
  • Komunikace, vztah a psychické potřeby.
  • Motivace ke spolupráci - role kontextu a sociálního prostředí.
  • Kazuistická část - práce v triádách a malých skupinách.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka