Návrat na přehled kurzů

Péče o klienty se získaným poškozením mozku

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„V průběhu celého kurzu lektorka mluvila srozumitelně, všechny informace byly snadno zapamatovatelné a velice jsme ocenili i ukázky všech postupů v praxi. Kurz nás pobídl k dalšímu zlepšování naší péče o klienty a těším se na další spolupráci se vzdělávací institucí CURATIO.“

Iveta Dohnalová
vrchní sestra 
Domov pro seniory Božice

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2023/0175-SP/PC/PP

Vzdělávací program poskytne základní informace o komplexní mezioborové péči o osoby, které jsou z důvodu získaného poškození mozku plně závislí na péči jiné osoby a často dlouhodobě upoutáni na lůžko.

Co se naučíte:

Budete vědět, jak pomocí stimulačních postupů a přístupů aktivně u plegických klientů podporovat návrat vnímání a hybnosti. Formou nácviků si vyzkoušíte mobilizaci plegických klientů s důrazem na aktivní polohování a zásady při jejich vertikalizaci. Získáte nové vědomosti v oblasti výživy klientů s rizikem vdechnutí stravy a tekutin a budete seznámeni s prevencí komplikací vznikajících v důsledku imobilizace.

 

Osnova

  • Specifika péče o klienty s cévním onemocněním mozku.
  • Polohy aktivní a pasivní, polohy na lůžku vleže a vsedě, zásady správného polohování plegických částí těla v lůžku a v invalidním vozíku, výběr vhodné polohovací pomůcky. 
  • Péče o kůži a prevence dekubitů.
  • Prvky kinestetiky a bazální stimulace v péči.
  • Péče o výživu včetně rizika vdechnutí stravy a tekutin.
  • Péče o dýchací cesty.
  • Intervence u nemocných s poruchami řeči a vnímání.
  • Spolupráce s rodinou a možnosti zapojení do péče.

Do místnosti, kde bude školící akce probíhat, prosíme dát k dispozici lůžko (nejlépe výškově nastavitelné), invalidní vozík a pomůcky pro polohování, které běžně používáte.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka