Návrat na přehled kurzů

Paliativní přístupy v geriatrii

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji za Vámi pořádaný seminář, během něhož jsem se opět mohla přesvědčit, že Vaše kurzy jsou opravdu na vysoké odborné úrovni. Doufám a věřím, že naše spolupráce bude stejně kvalitně pokračovat i v budoucnu.“

Mgr. Helena Kučová
sociální pracovnice
manažerka Domova Santini, Křtiny

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2019/0387-SP/PC/PP/VP

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života nemocných a jejich blízkých v situaci, kdy život čelí ohrožující nemoci.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s paliativními přístupy u klientů sociálních služeb, kterých základem je sledování, rozpoznání a ovlivňování toho, co je významné pro kvalitu života: tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, zachování důstojnosti, citlivost a empatická komunikace s klientem a jeho rodinou, manažerská zdatnost při organizačním zajištění péče a při využití služeb ostatních specialistů. Obecnou paliativní péči by měli umět poskytnout všichni pracovníci v přímé péči s ohledem na specifika své odbornosti.

 

Osnova

  • Charakteristika paliativních přístupů, rozhodovací procesy z hlediska prognózy klienta.
  • Terminální stav klientů sociálních služeb (paliativní péče není pouze péče o klienty s pokročilým onkologickým onemocněním). Rozdíl mezi paliativní a kurativní (symptomatickou) péčí.
  • Zvládání nejčastějších projevů terminálních fází onemocnění (bolest, dušnost, výživa, tekutiny, péče o kůži …).
  • Zvládání psychologické problematiky terminálních fází života.
  • Zásady komunikace s klientem a jeho rodinou.
  • Management zajištění multidisciplinárního přístupu s využitím ostatních specialistů.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka