Návrat na přehled kurzů

Paliativní přístupy v geriatrii

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Musíme uznat, že Váš seminář Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků byl pro nás velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.“

Bc. Helena Kubíková
vedoucí sociální pracovnice
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2023/0172-SP/PC/PP/VP

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života nemocných a jejich blízkých v situaci, kdy život čelí ohrožující nemoci. Obecnou paliativní péči by měli umět, s ohledem na specifika své odbornosti, poskytnout všichni pracovníci v přímé péči.

Co se naučíte:

Seznámíte se s paliativními přístupy u klientů sociálních služeb, kterých základem je sledování, rozpoznání a ovlivňování toho, co je významné pro kvalitu života: tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, zachování důstojnosti, citlivost a empatická komunikace nejen s klientem, ale také s jeho blízkými, manažerská zdatnost při organizačním zajištění péče a při využití služeb ostatních specialistů.

 

Osnova

  • Charakteristika paliativních přístupů, rozhodovací procesy z hlediska prognózy klienta.
  • Terminální stav klientů sociálních služeb (paliativní péče není pouze péče o klienty s pokročilým onkologickým onemocněním). Rozdíl mezi paliativní a kurativní (symptomatickou) péčí.
  • Zvládání nejčastějších projevů terminálních fází onemocnění (bolest, dušnost, výživa, tekutiny, péče o kůži …).
  • Zvládání psychologické problematiky terminálních fází života.
  • Zásady komunikace s klientem a jeho rodinou.
  • Management zajištění multidisciplinárního přístupu s využitím ostatních specialistů.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka