Návrat na přehled kurzů

Prvky bazální stimulace v paliativní péči

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Ráda bych poděkovala za velmi pěkný seminář. Naši pracovníci si ho chválili, pozitivně hodnotili především praktické příklady a jejich aktivní zapojení v rámci kurzu, stejně tak prostor, který jim byl dán pro sdílení vlastních zkušeností s tématem vedení dokumentace.“

Hussová Lenka
vedoucí přímé obslužné péče
Centrum sociálních služeb Znojmo

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2019/0508-SP/PC/PP

Cílem vzdělávacího programu je předat základní informace o konceptu bazální stimulace a možnostech využití jeho prvků v paliativní péči a při doprovázení klientů v závěru života. Účastníci vzdělávání budou schopni zmapovat vstupní informace o klientovi, reagovat na potřeby klientů se změnou vnímání, komunikace a pohybu, naučí se zásadám správného přístupu a budou schopni náhledu na poskytovanou péči z pohledu klienta dlouhodobě upoutaného na lůžko.

 

Osnova

  • Bazální stimulace – teoretická východiska, užití konceptu v paliativní péči.
  • Význam a principy paliativní péče poskytované v sociálních službách.
  • Klient s poruchou vědomí - specifika péče.
  • Prvky konceptu bazální stimulace, které lze využít v práci s klienty v paliativní péči - nácvik.
Upozornění: Na seminář přijďte v pohodlném oblečení – tričko, mikinu, elastické kalhoty…, ať se při nácviku cítíte dobře a nic Vás neomezuje v pohybu. Do dvojice si přineste s sebou podložku na cvičení např. deku.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka