Návrat na přehled kurzů

Jak úspěšně jednat s lidmi

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Ráda bych poděkovala za velmi pěkný seminář. Naši pracovníci si ho chválili, pozitivně hodnotili především praktické příklady a jejich aktivní zapojení v rámci kurzu, stejně tak prostor, který jim byl dán pro sdílení vlastních zkušeností s tématem vedení dokumentace.“

Hussová Lenka
vedoucí přímé obslužné péče
Centrum sociálních služeb Znojmo

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2021/0512-SP/PC/PP/VP

Každý manažer potřebuje ve své práci jednat s mnoha lidmi. Přesto má někdy pocit, že to není jeho silná stránka. Proč se nám s někým jedná dobře a s někým ne, proč vznikají složité situace a komplikované vztahy, do jaké míry je příčina v nás a jak naopak jednat s některými problémovými typy lidí – to vše je obsahem tohoto interaktivně vedeného kurzu. Dozvíte se mnohé o sobě, o tom, jak Vás vidí druzí i jak tyto informace využít.

Cíle programu:

Absolvent bude připraven identifikovat silné a slabé stránky své osobnosti a pracovat s nimi, zlepšit svůj image a vytvářet dobrý dojem, lépe navazovat kontakty s lidmi a pozitivně na ně působit, vytvářet a rozvíjet dobré vztahy uvnitř svého týmu i mimo něj a pozitivně vést svá jednání.

 

Osnova

  • Osobnost člověka a mezilidské vztahy.
  • Osobní image, první dojem.
  • Jak mě vidí druzí lidé.
  • Jak vytvářet a rozvíjet dobré vztahy.
  • Pozitivní myšlení a komunikace.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka