Návrat na přehled kurzů

Náhlé zhoršení stavu klienta II. „A co teď“

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Chtěla bych poděkovat za zajištění dnešní velmi podnětné přednášky. Lektorka dokázala velice dobře ilustrovat diskutované situace pomocí příkladů a vlastních bohatých zkušeností z praxe. Všichni účastníci byli spokojení, přednáška opravdu zaujala a já se těším na další vzájemnou spolupráci.“

Jaroslava Slámová
účastnice kurzu

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2023/0171-SP/PC/PP

Cílem kurzu je seznámit zaměstnance sociálních služeb se základními stavy, které souvisí s akutním zhoršením stavu klienta nebo se zhoršením chronických onemocnění u starších klientů. Účastníci kurzu budou umět rozpoznat časné příznaky vybraných typů náhlého zhoršení stavu klienta a budou seznámeni se základní první pomocí a úkony základní laické přednemocniční péče. Kurz volně navazuje na kurz Náhlé zhoršení stavu klienta I. „A co teď“.

Co se naučíte:

Budete seznámeni s nejčastěji se vyskytujícími onemocněními klientů sociálních služeb a budete znát základní opatření při první pomoci u vybraných onemocnění a úrazů jako například úzkostné stavy, problematika pádů a úrazů, řešení stavů zmatenosti, poruchy chování, změny v pitném režimu aj.

 

Osnova

  • Náhlé příhody břišní (kritické stavy trávicího ústrojí ve stáří, velké břišní katastrofy).
  • Úrazové stavy a neodkladná první pomoc před příjezdem ZZS.
  • Pády, první pomoc, polohy, nácvik zvednutí po pádu, hodnocení rizik pádu.
  • Poruchy vědomí, delirantní stavy.
  • Polohování při akutních stavech.
  • Pitný režim a akutní stavy v souvislosti s nedostatečným příjmem tekutin nebo nadměrným příjmem tekutin.
  • Psychiatrická problematika v souvislosti s akutním zhoršením celkového stavu klienta.
  • Specifika akutních stavů u klientů se syndromem demence.
  • Akutní stavy u starších klientů s nádorovým onemocněním.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka