Návrat na přehled kurzů

Psychiatrické minimum pro zaměstnance sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Chtěla bych poděkovat jménem svým i jménem našich pracovníků za skvěle pojatý a zorganizovaný seminář. Lektorovo podání mi místy vhánělo do očí slzy, které se střídaly s výbuchy smíchu. Tento kurz mohu všem vřele doporučit.“

Marie Vyhnálková
vedoucí zařízení, Lidmaň

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2021/0837-SP/PC/PP/VP

Psychiatrie zaujímá v péči o klienta sociálních služeb významné postavení z důvodů vyššího výskytu psychických onemocnění a poruch u většiny cílových skupin, kterým jsou poskytovány sociální služby. Současná psychiatrie vnímá člověka a jeho problémy z biopsychosociální perspektivy s vědomím vzájemného propojení jednotlivých aspektů nemoci, s důrazem na humánní přístup a má snahu o propojení jednotlivých oblastí v rámci poskytované péče (tzv. sociálně-psychiatrický model).

Co se naučíte:

Získáte přehled o základních tématech psychopatologie a obecné psychiatrie, budete seznámeni s možnými oblastmi psychických onemocnění a budete schopni lépe uvažovat o důvodech neobvyklého chování klienta a na základě toho uvažovat o úpravě přístupu ke klientovi sociálních služeb. Na základě znalostí v kurzu získáte základní představu o možnostech a limitech komunikace s psychicky nemocným klientem a bude schopni zvažovat aktuální potřeby a reálné možnosti takového klienta.

 

Osnova

  • Systém péče o duševně nemocné v ČR. Mezioborová spolupráce – místo psychiatrie v sociálních službách.
  • Vybrané poruchy vnímání, myšlení, paměti a vůle.
  • Specifika komunikace s duševně nemocným klientem.
  • Poruchy nálady – deprese. Úzkostné poruchy.
  • Reakce na stres, poruchy přizpůsobení.
 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka