Návrat na přehled kurzů

Péče o klienty s chronickou bolestí

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Musíme uznat, že Váš seminář Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků byl pro nás velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.“

Bc. Helena Kubíková
vedoucí sociální pracovnice
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2021/1059-SP/PC/PP

Bolest chronického charakteru se vyskytuje u desítek procent starších nemocných a tento výskyt s narůstajícím věkem dále stoupá. Práh bolesti se u starších nemocných zvyšuje, práh tolerance bolesti se naopak snižuje. Přítomnost bolesti vyvolává úzkost, neklid, poruchy spánku, zhoršuje schopnost nemocného spolupracovat, způsobuje stavy zmatenosti a může vést až k agresivitě verbální či fyzické. Bolest má komplexní vliv na kvalitu života nejen samotného nemocného, ale přeneseně působí negativně i na jeho pečovatele. Z pohledu kvalitní odborné péče je nezbytné, aby pečující byli seznamováni s aktuálními poznatky v péči o tyto klienty a zaváděli je do své praxe.

Co se naučíte:

Seznámíte se zjevnými a skrytými znaky přítomnosti bolesti, s metodami měření a hodnocení bolesti, aktuálními možnostmi léčby a s dopadem bolesti jako nemoci na změny chování nemocného. Cílem setkání není postihnout celou rozsáhlou problematiku zvládání bolesti, kurz odráží realitu každodenní péče o klienty s chronickou bolestí a přednostně se zaměřuje na aktivity pečujících při zvládání bolesti v sociálních službách, domácí péči a při poskytování péče paliativní.

 

Osnova

  • Důvody, proč se bolest objevuje. Faktory ovlivňující vnímání bolesti.
  • Bolest ve stáří – bolest jako nemoc.
  • Osteoartróza, osteoporóza. Nádorová bolest, ischemická bolest, fantomová bolest.
  • Bolestivé chování, reakce organismu na bolest.
  • Hodnocení bolesti a její léčba. Nefarmakologické možnosti řešení bolesti.
  • Metoda řízené relaxace.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka