Návrat na přehled kurzů

Základy vedení lidí v sociálních službách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Musíme uznat, že Váš seminář Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků byl pro nás velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.“

Bc. Helena Kubíková
vedoucí sociální pracovnice
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

AKREDITACE: Ano

LEKTOR: PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2023/0635-SP/PC/VP

Řízení lidských zdrojů prošlo v poslední době velkým rozvojem. Staré způsoby řízení stále častěji selhávají, manažeři mají problémy s motivací a energetizací zaměstnanců a uvědomují si, že narůstající komplexnost společnosti se odráží v komplexnosti lidí jako jedinců a že je nutné hledat nové manažerské cesty, aby za těchto stále se měnících podmínek mohli efektivně vykonávat svou práci.

Co se naučíte:

Budete se lépe orientovat v základních pojmech jako vedoucí, pracovní skupina a tým. Získáte základní přehled o vhodných stylech řízení lidí v sociálních službách a budete seznámeni se specifickými pravidly vedení lidí v sociálních službách. Prohloubíte si své znalosti ve zvládání obtížných mezilidských situací a zlepšíte si schopnost volit optimální strategii při rozhodování, řízení a jednání s lidmi v pracovním týmu.

 

Osnova

  • Vedení a řízení lidí jako dvě základní složky práce manažera.
  • Typy pracovníků a styly vedení.
  • Základní styly vedení a řízení lidí.
  • Situační vedení v práci manažera.
  • Strategie řízení a vedení pracovníků.
  • Vliv generačních rozdílů na řízení (Allportovo schéma).
  • Pravidla správného řízení.
  • Nepříjemné omyly v komunikaci při zadávání pracovních úkolů.
  • Aktivní naslouchání jako manažerský nástroj.

Praktická část:

  • Ověření stylu řízení – test.

 

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka