Návrat na přehled kurzů

Biografie člověka a její význam při práci s klienty sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Chtěla bych poděkovat jménem svým i jménem našich pracovníků za skvěle pojatý a zorganizovaný seminář. Lektorovo podání mi místy vhánělo do očí slzy, které se střídaly s výbuchy smíchu. Tento kurz mohu všem vřele doporučit.“

Marie Vyhnálková
vedoucí zařízení, Lidmaň

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2023/0177-SP/PC/PP

Kurz je zaměřen na podporu sebepéče seniorů a osob se syndromem demence, poskytne informace o biografii (životním příběhu) a práci s ní při péči o tyto osoby. Biografie přispívá k hledání souvislostí mezi pozorovaným chováním klienta a jeho prožitým životem, dává prostor pro vznik náhledu na klienta v jeho sociálních vazbách odrážejících historický kontext jeho života. Znalosti získané v kurzu budou účastníci připraveni využít v rámci individuálního plánování služby, ale především při své každodenní práci s klienty sociálních služeb.

Co se naučíte:

Budete vědět, jak formulovat návodné otázky k životnímu příběhu – biografii člověka, naučíte se pracovat s časovou osou při péči o klienta a budete umět na základě biografie a aktuálního stavu klienta dát doporučení pro jeho individuální plán péče a vhodnou aktivizační techniku.

 

Osnova

  • Definice pojmů – biografie, anamnéza. Cíl práce s biografií.
  • Přínos znalosti historie klienta pro pečující.
  • Osnova pro sestavení životního příběhu.
  • Demence - stadia demence.
  • Sestavení dotazníku vstupních dat (anamnézy) klienta s prvky biografie.
  • Podněty pro individuální péči vycházející z biografie klienta.
  • Výběr aktivizačních technik dle biografie klienta.
 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
10. 4. 2024, 09:00 Sociální služby pro seniory Olomouc / Olomouc 1300,-- Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: