Návrat na přehled kurzů

Vykazování péče na zdravotní pojišťovny

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Ráda bych poděkovala za velmi pěkný seminář. Naši pracovníci si ho chválili, pozitivně hodnotili především praktické příklady a jejich aktivní zapojení v rámci kurzu, stejně tak prostor, který jim byl dán pro sdílení vlastních zkušeností s tématem vedení dokumentace.“

Hussová Lenka
vedoucí přímé obslužné péče
Centrum sociálních služeb Znojmo

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

Anotace

Cílem školící akce je snížení potencionálních chyb a rizik, které by mohly vést ke snížení nebo odmítnutí úhrady za poskytnutou odbornou zdravotní péči zdravotními pojišťovnami. Obsahové zaměření kurzu je určeno zdravotní nelékařské službě – odbornost 913.

 

Osnova

Obsah:

  • Dodržení legislativy při vykazování odbornosti 913 (smlouvy, vedení ošetřovatelské dokumentace, ORP, vykazování výkonů).
  • Posun v uplatnitelnosti Praktických sester (S2) - budou nositelkami výkonů 06627, 06613 (aplikace léčebné terapie), po jednání 7.11.2018 mezi APSS ČR a generálním ředitelem VZP ČR.
  • Nasmlouvání výkonu 06648, tzv. bonifikační výkon za práci v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu a nasmlouvání signálního výkonu.
  • Bonifikace podle diagnóz „F, G“ v r. 2019 a aktuální metodika VZP.
  • Novelizace Seznamu výkonů odbornosti 913.
  • Zavedení do praxe měsíčního registračního vzorce a snížení lhůty pro vyúčtování, který pro rok 2019 potvrdila VZP.
  • Implementace správných postupů ve vykazování péče zdravotním pojišťovnám.
  • Výpočet/nastavení optimálního počtu sester dle indikovaných výkonů v návaznosti na vyúčtování ZP.
  • Výpočet optimálních úhrad od zdravotních pojišťoven v uvedené organizaci.

 

Tento termín nebyl nalezen! Zobrazit ostatní termíny