Návrat na přehled kurzů

Vykazování péče na zdravotní pojišťovny

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Musíme uznat, že Váš seminář Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků byl pro nás velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.“

Bc. Helena Kubíková
vedoucí sociální pracovnice
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

Anotace

Cílem školící akce je seznámení s novou úpravou vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů na r. 2020 a tím předejít potencionálním chybám, které by mohly vést ke snížení nebo odmítnutí úhrady za poskytnutou odbornou zdravotní péči v sociálních službách zdravotními pojišťovnami. Obsahové zaměření kurzu je určeno odbornosti ošetřovatelská péče v sociálních službách – odbornost 913.

 

Osnova

Obsah:

  • Vysvětlení nezbytnosti změn ve vyhlášce č. 134/1998 Sb. a to především s vazbou na další aktualizované legislativní normy, kterými jsou zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, jimiž byly stanoveny kompetence praktických sester.
  • Dodržení legislativy při vykazování odbornosti 913 (smlouvy, vedení ošetřovatelské dokumentace, ORP, vykazování výkonů).
  • Nové výkony, které přináší aktualizovaná vyhláška č. 134/1998 Sb., jejich vykazování a záznamy v ošetřovatelské dokumentaci; kdo bude kompetentní tyto výkony realizovat.
  • Změny ve frekvenci vykazování péče o rány včetně ran akutních.
  • Nasmlouvání výkonu 06648, tzv. bonifikační výkon za práci v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu a nasmlouvání signálního výkonu.
  • Bonifikace podle diagnóz „F, G“ v r. 2019 a aktuální metodika VZP.
  • Zavedení do praxe měsíčního registračního vzorce a snížení lhůty pro vyúčtování.
  • Výpočet/nastavení optimálního počtu sester dle indikovaných výkonů v návaznosti na vyúčtování ZP.

 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
4. 12. 2019, 09:00 Krajský úřad Kraje Vysočina, zasedací místnost B3.15 / Jihlava 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka:
27. 11. 2019, 09:00 Café Práh, Galerie Vaňkovka / Brno 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: Kapacita kurzu je naplněna, nové objednávky na tento termín nepřijímáme. Můžete se přihlásit na termín 22.1.2020 v Brně. Děkujeme za Váš zájem.
20. 11. 2019, 09:00 Sociální služby pro seniory Olomouc / Olomouc 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: Kapacita kurzu je naplněna, nové objednávky nepřijímáme; připravujeme nový termín tohoto kurzu v Olomouci v únoru 2020. Děkujeme za Váš zájem.
30. 10. 2019, 09:00 Domov Korýtko, Ostrava-Zábřeh / Ostrava-Zábřeh 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: Kapacita kurzu je naplněna, nové objednávky na tento termín nepřijímáme, můžete se přihlásit na termín 5.2.2020. Děkujeme za Váš zájem.
22. 1. 2020, 09:00 Café Práh, Galerie Vaňkovka / Brno 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka:
5. 2. 2020, 09:00 Domov Korýtko, Ostrava-Zábřeh / Ostrava-Zábřeh 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka:
13. 11. 2019, 09:00 Domov pro seniory Heřmanův Městec / Heřmanův Městec 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: