Návrat na přehled kurzů

Vykazování péče na zdravotní pojišťovny

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Úžasná spolupráce, excelentní servis, opravdu kvalitní lektoři. Naše zařízení má za sebou první dva roky spolupráce se vzdělávací institucí CURATIO a velice se těším na roky následující.“

Ing. Pavel Rous
ředitel
G-centrum Mikulov, p. o.

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

Anotace

Cílem školící akce je seznámení s novou úpravou vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů na r. 2020 a tím předejít potencionálním chybám, které by mohly vést ke snížení nebo odmítnutí úhrady za poskytnutou odbornou zdravotní péči v sociálních službách zdravotními pojišťovnami. Obsahové zaměření kurzu je určeno odbornosti ošetřovatelská péče v sociálních službách – odbornost 913.

Kurz je možné realizovat také on-line formou videokonference.

 

Osnova

Obsah:

  • Vysvětlení nezbytnosti změn ve vyhlášce č. 134/1998 Sb. a to především s vazbou na další aktualizované legislativní normy, kterými jsou zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, jimiž byly stanoveny kompetence praktických sester.
  • Základní znalost legislativy jako nutnost při vykazování odbornosti 913 (smlouvy, vedení ošetřovatelské dokumentace, ORP, vykazování výkonů).
  • Nové výkony, které přináší aktualizovaná vyhláška č. 134/1998 Sb., jejich vykazování a záznamy v ošetřovatelské dokumentaci; kdo bude kompetentní tyto výkony realizovat.
  • Nové registrační listy k nasmlouvaným výkonům odbornosti 913
  • Podmínky pro nasmlouvání výkonu 06648, tzv. bonifikační výkon za práci v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu.
  • Aktuální metodika VZP, s nutností soustavně zlepšovat znalosti zdravotnických pracovníků jednotlivých PZSS o vedení ošetřovatelské dokumentace a způsobu vykazování indikované péče.
  • Výpočet/nastavení optimálního počtu sester dle indikovaných výkonů v návaznosti na vyúčtování ZP.
  • Typy dobré praxe v oblasti vykazování na ZP.
  • Důvody šetření ZP - porovnání vyúčtování s dokumentací, porovnání věcného, technického a personálního zajištění pracoviště s údaji uvedenými ve smlouvě (návrhu smlouvy).
  • Jak se připravit na revizi a následně argumentovat při jednání se zástupci pojišťovny. Jak oponovat při kontrolách a co by měla obsahovat odpověď na zprávu z proběhlé kontroly.

 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
24. 3. 2021, 09:00 Senior Otrokovice / Otrokovice 1050 Kč bez DPH, 1271 Kč vč. DPH Více informací a přihláška »
Poznámka: Fakturace kurzu Marie Hermanová, IČO 75687542. Z důvodu Covid19 přesun termínu konání; původní termín konání tohoto kurzu byl 27.1.2021.
31. 3. 2021, 09:00 Café Práh, Galerie Vaňkovka / Brno 1050 Kč bez DPH, 1271 Kč vč. DPH Více informací a přihláška »
Poznámka: Fakturace kurzu Marie Hermanová, IČO 75687542. Kurz je naplněn, přihlašování dočasně pozastaveno; hlásit se můžete na termíny 27.1. a 10.3. Radkova Lhota nebo 24.3. Otrokovice.
27. 1. 2021, 09:00 Domov pro seniory Radkova Lhota / Radkova Lhota 1271,- včetně DPH Více informací a přihláška »
Poznámka: Fakturace kurzu Marie Hermanová, IČO 75687542.
10. 3. 2021, 09:00 Domov pro seniory Radkova Lhota / Radkova Lhota 1271,- včetně DPH Více informací a přihláška »
Poznámka: Fakturace kurzu Marie Hermanová, IČO 75687542.