Návrat na přehled kurzů

Vykazování péče na zdravotní pojišťovny

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Ráda bych poděkovala za velmi pěkný seminář. Naši pracovníci si ho chválili, pozitivně hodnotili především praktické příklady a jejich aktivní zapojení v rámci kurzu, stejně tak prostor, který jim byl dán pro sdílení vlastních zkušeností s tématem vedení dokumentace.“

Hussová Lenka
vedoucí přímé obslužné péče
Centrum sociálních služeb Znojmo

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

Anotace

Cílem školící akce je seznámení s novou úpravou vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů na r. 2020 a tím předejít potencionálním chybám, které by mohly vést ke snížení nebo odmítnutí úhrady za poskytnutou odbornou zdravotní péči v sociálních službách zdravotními pojišťovnami. Obsahové zaměření kurzu je určeno odbornosti ošetřovatelská péče v sociálních službách – odbornost 913.

 

Osnova

Obsah:

  • Vysvětlení nezbytnosti změn ve vyhlášce č. 134/1998 Sb. a to především s vazbou na další aktualizované legislativní normy, kterými jsou zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, jimiž byly stanoveny kompetence praktických sester.
  • Dodržení legislativy při vykazování odbornosti 913 (smlouvy, vedení ošetřovatelské dokumentace, ORP, vykazování výkonů).
  • Nové výkony, které přináší aktualizovaná vyhláška č. 134/1998 Sb., jejich vykazování a záznamy v ošetřovatelské dokumentaci; kdo bude kompetentní tyto výkony realizovat.
  • Změny ve frekvenci vykazování péče o rány včetně ran akutních.
  • Nasmlouvání výkonu 06648, tzv. bonifikační výkon za práci v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu a nasmlouvání signálního výkonu.
  • Bonifikace podle diagnóz „F, G“ v r. 2019 a aktuální metodika VZP.
  • Zavedení do praxe měsíčního registračního vzorce a snížení lhůty pro vyúčtování.
  • Výpočet/nastavení optimálního počtu sester dle indikovaných výkonů v návaznosti na vyúčtování ZP.

 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
4. 12. 2019, 09:00 Krajský úřad Kraje Vysočina, zasedací místnost B3.15 / Jihlava 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka:
27. 11. 2019, 09:00 Café Práh, Galerie Vaňkovka / Brno 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: Kapacita kurzu je naplněna, nové objednávky na tento termín nepřijímáme. Můžete se přihlásit na termín 22.1.2020 v Brně. Děkujeme za Váš zájem.
20. 11. 2019, 09:00 Sociální služby pro seniory Olomouc / Olomouc 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: Kapacita kurzu je naplněna, nové objednávky nepřijímáme; připravujeme nový termín tohoto kurzu v Olomouci v únoru 2020. Děkujeme za Váš zájem.
30. 10. 2019, 09:00 Domov Korýtko, Ostrava-Zábřeh / Ostrava-Zábřeh 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: Kapacita kurzu je naplněna, nové objednávky na tento termín nepřijímáme, můžete se přihlásit na termín 5.2.2020. Děkujeme za Váš zájem.
22. 1. 2020, 09:00 Café Práh, Galerie Vaňkovka / Brno 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka:
5. 2. 2020, 09:00 Domov Korýtko, Ostrava-Zábřeh / Ostrava-Zábřeh 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka:
13. 11. 2019, 09:00 Domov pro seniory Heřmanův Městec / Heřmanův Městec 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: Kapacita kurzu je naplněna, nové objednávky na tento termín nepřijímáme. Děkujeme za Váš zájem.
29. 1. 2020, 09:00 Domov pro seniory Háje / Praha 4 - Háje 890 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: