Návrat na přehled kurzů

Jak žít a přežít v ženském kolektivu

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji lektorovi a vzdělávací instituci CURATIO za zorganizování kurzu Psychiatrické minimum. Všem zúčastněným zaměstnancům se velice líbil a byli nadmíru spokojeni. Těším se na další podobná setkání.“

Jaroslava Otradovská
vedoucí zdravotního úseku
Domov Na Hradě Rychmburk

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2019/0533-SP/PC/VP

Cílem vzdělávacího programu je společně s účastníky diskutovat specifika mezilidských vztahů v zařízeních sociálních služeb v oblasti komunikace a spolupráce v pracovním týmu s dominancí žen. Lektor spolu s účastníky zkoumá příčiny některých disfunkčních vztahů v pracovním týmu, nabízí východiska a řešení s cílem upevnit vzájemnou spolupráci a toleranci v týmu.

 

Osnova

  • Pracovní prostředí z hlediska genderových teorií.
  • Základní rozdíly v psychologii žen a mužů.
  • Sociální inteligence žen a mužů.
  • Ženský kolektiv - porušení zásady rovnováhy a doplňování?
  • Ženský kolektiv -  peklo, nebo ráj?
  • Šikana a nespolupráce v ženském kolektivu.
  • Jak žít a přežít v ženském kolektivu - postřehy z praxe, praktické rady.
  • Diskuse s účastníky kurzu.
 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
27. 10. 2020, 09:00 Krajský úřad Kraje Vysočina, zasedací místnost B3.15 / Jihlava 990 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: UPOZORNĚNÍ: Z důvodu Covid19 je kurz přeložen z 21.4.2020 (resp. 3.6.2020) na 27.10.2020, do školicí místnosti B3.15. OBJEDNÁVKY A PLATBY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. Z rozhodnutí KÚ kraje Vysočina nebude KÚ svým příspěvkovým organizacím účast na kurzu hradit.
10. 6. 2020, 09:00 Café Práh, Galerie Vaňkovka / Brno 990 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: UPOZORNĚNÍ: Z důvodu Covid19 je kurz přeložen z 13.5.2020 na 10.6.2020. Přihlášky a platby zůstávají v platnosti.
22. 10. 2020, 09:00 Sociální služby pro seniory Olomouc / Olomouc 990 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: Termín konání přesunut z důvodu koronavirové infekce na 22.10.2020 (původní termín 24.3.2020). Přihlášky a platby zůstávají v platnosti.