Návrat na přehled kurzů

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Musíme uznat, že Váš seminář Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků byl pro nás velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.“

Bc. Helena Kubíková
vedoucí sociální pracovnice
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

DÉLKA: 160 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo 2016/0129-PK/PC

Cílem kurzu je poskytnout kvalifikační vzdělání pracovníkům v sociálních službách dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., kteří budou vykonávat přímou obslužnou péči o klienty v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je určen pro zaměstnance sociálních služeb nebo pro uchazeče o zaměstnání, kteří v sociálních službách vykonávají nebo budou vykonávat odbornou činnost dle § 115 zákona č. 108/2006 Sb. a kteří si potřebují doplnit odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle §116 zákona č. 108/2006 Sb, zákon o sociálních službách, v platném znění.

Celý kurz je v rozsahu 160 vyučovacích hodin, splňuje požadavky § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. a skládá se z obecné části kvalifikačního kurzu v rozsahu 56 vyučovacích hodin a zvláštní části kvalifikačního kurzu v rozsahu 104 vyučovacích hodin. Důraz je kladen na kvalitu odborné praxe, která je v rozsahu 40 vyučovacích hodin.

 

Osnova

V obecné části kurzu získají účastníci vzdělání v oblastech:

 • úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb,
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace,
 • úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie,
 • základy ochrany zdraví,
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost,
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě,
 • sociálně právní minimum,
 • metody sociální práce.


Ve zvláštní části kurzu získají účastníci vzdělání v oblastech:

 • základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění,
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času,
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
 • základy výuky péče o domácnost,
 • krizová intervence,
 • úvod do problematiky zdravotního postižení.


Při odborné praxi budou účastníci kurzu vykonávat na základě získaných teoretických vědomostí a praktických dovedností přímou obslužnou péči o klienty v přirozených podmínkách sociálních zařízení.

Objednávka kurzu

Informace o objednateli
* Hvězdičkou označená pole je nutné vyplnit. Věnujte zvýšenou pozornost správnému zadání Vaší e-mailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení nebo výzva k platbě; nezapomeňte sledovat příchozí e-mailovou poštu.
Kontaktní e-mail
Na kontaktní e-mail Vám budeme zasílat potvrzení objednávek, výzvy k platbě, daňové doklady, a další informace.
Informace o organizaci
TATO POLE VYPLŇTE, POKUD ÚČASTNICKÝ POPLATEK PLATÍ ORGANIZACE
Seznam účastníků kurzu
POKUD KURZ NEJEN OBJEDNÁVÁTE, ALE BUDETE I ÚČASTNÍKEM, PAK ZADEJTE I SVÉ ÚDAJE DO SEZNAMU ÚČASTNÍKŮ.
Příjmení a jména přihlášených, tituly * Datum narození * Pracovní zařazení: *

Vaše poznámka