Návrat na přehled kurzů

Poruchy chování u seniorů

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji lektorovi a vzdělávací instituci CURATIO za zorganizování kurzu Psychiatrické minimum. Všem zúčastněným zaměstnancům se velice líbil a byli nadmíru spokojeni. Těším se na další podobná setkání.“

Jaroslava Otradovská
vedoucí zdravotního úseku
Domov Na Hradě Rychmburk

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV č. A2019/0755-SP/PC/PP/VP

Kurz má za cíl poskytnout základní orientaci v psychických poruchách u seniorů. Stárnutí samo o sobě nevyvolává závažnější poruchy chování. Zároveň však platí, že porucha chování u seniora může signalizovat chorobnou změnu a tu je třeba umět nejen rozpoznat, ale i vhodným způsobem léčit a o nemocného seniora správně pečovat. Neléčená porucha chování může ohrozit zdraví seniora, vést k jeho izolaci a odmítání okolím. Jednoznačně zhoršuje kvalitu jeho života a má nepříznivý vliv na jeho rodinu a pečující.

Kurz pomůže pečujícím orientovat se v chování seniorů, odpoví na otázky, proč se starý člověk někdy chová jen těžko pochopitelně a jak je možné jeho chování porozumět a ovlivňovat. Rozumět svému klientovi by mělo být vrcholným cílem každého profesionála v dlouhodobé péči.

 

Osnova

  • Přístup k vlastnímu stáří.
  • Psychické změny po 60. roce života.
  • Strategie vyrovnání se s vlastním stářím.
  • Vliv onemocnění a jejich vzájemné souvislosti se stářím.
  • Psychické poruchy ve stáří (poruchy chování, nálad, vnímání, deprese, úzkost aj.).
  • Specifika péče o seniory s poruchami chování v jejich přirozeném prostředí.
 

Otevřené termíny

Tento kurz nemá naplánované žádné otevřené termíny!