Návrat na přehled kurzů

Poruchy chování u seniorů

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Přednáška byla skvěle podaná, s humorem i citem a odnesla jsem si z ní úžasný zážitek. Mnohokrát děkuji a doufám, že budu mít v budoucnu možnost se podobného kurzu opět zúčastnit.“

Dana Motyčková
účastnice kurzu

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV č. A2019/0755-SP/PC/PP/VP

Orientujeme se v životních vývojových etapách, kterými jsme již sami prošli. Období stáří je nám ale z vlastní zkušenosti neznámé a o to těžší je pochopení jeho zákonitostí. Pečující o seniory dobře znají fyzické změny stárnutí a umí uspokojovat biologické potřeby svých klientů. Tento kurz je začátkem cesty, jak získat schopnost, která je obtížnější než umět posoudit tělesné změny – je to schopnost rozumět prožívání stárnoucího člověka. Jenom tak pečující odhalí, proč se někdy starý člověk chová jen těžko pochopitelně a jak je možné jeho chování ovlivnit. Rozumět svému klientovi by mělo být vrcholným cílem, který si stanoví každý skutečný profesionál.

Osnova

  • Proč lidský organismus stárne
  • Jak ovlivnit proces stárnutí
  • Psychické změny po 60. roce života
  • Strategie vyrovnání se s vlastním stářím
  • Sociální zařazení, odchod do důchodu, „životní ztráty a nálezy“
  • Citové vztahy a sexualita seniorů
  • Nové pohledy na období umírání

Otevřené termíny

Tento kurz nemá naplánované žádné otevřené termíny!