Návrat na přehled kurzů

Komunikační dovednosti

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Mockrát děkuji za skvěle odvedený kurz Práce s rodinou klienta. Účastníci ocenili především lektorky znalosti této problematiky, výborný přednes a příklady z praxe. Těším se na naši další spolupráci a další kurzy.“

Mgr. Eva Šímová
vedoucí úseku Práce s veřejností a Edukačního centra OCH Rajhrad, koordinátorka Institutu paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP
Oblastní charita Rajhrad u Brna

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2019/1408-SP/PC/PP/VP

Vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj schopnosti efektivně naslouchat a účinně navázat kontakt s partnerem v komunikaci a dává podněty, jak komunikovat s klientem v těžké životní situaci.

Cílem kurzu je předat účastníkům vzdělávání znalosti a dovednosti, které jsou důležité v pomáhajících profesích pro bezproblémovou spolupráci s klienty a jejich blízkými, s veřejností a všemi dalšími, kteří se podílí na zajištění služby.

 

Osnova

  • Osobnost člověka a jeho já v komunikaci. Osobnostní problémy ovlivňující úroveň komunikace.
  • Rogersovská triáda jako základ provztahové  komunikace – kongruence, empatie, bezpodmínečné přijetí.
  • Nácvik abreaktivního rozhovoru s klientem ve složité životní situaci (PCA – přístup zaměřený na klienta).
  • Pravidla efektivního naslouchání, umění naslouchat.
  • Význam psychohygieny pro schopnost efektivního naslouchání.

 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
16. 11. 2021, 09:00 Sociální služby pro seniory Olomouc / Olomouc 1050 Více informací a přihláška »
Poznámka: