Návrat na přehled kurzů

Bezpečné prostředí a cesta k prevenci úrazů a poranění

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Děkuji za velice zajímavé, odborné, vtipné a zároveň věcné školení. Kurz proběhl ke všeobecné spokojenosti a samotní naši zaměstnanci vyjádřili zájem, že by si paní lektorku někdy rádi opět poslechli.“

Olga Lakotová
vedoucí útvaru obslužné a ošetřovatelské péče
Centrum sociálních služeb Český Těšín

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2021/1344-SP/PC/PP/VP

Klientům sociálních služeb musí být poskytována bezpečná a na člověka zaměřená péče, která respektuje jejich práva, svobody a důstojnost. Nedílnou součástí práce pečujících je pracovat bezpečným a kompetentním způsobem, aniž by ohrozili zdraví a bezpečnost osob, o které pečují. V prostředí sociálních služeb, jak terénních, ambulantních či pobytových existuje mnoho potenciálních rizik v oblasti zdraví a bezpečnosti, které je důležité umět identifikovat, aktivně s nimi pracovat a pravidelně kontrolovat nastavená preventivní opatření.

Co se naučíte:

Seznámíte se s nejčastějšími riziky, kterými je klient ve svém přirozeném prostředí ohrožen, budete umět tato rizika vyhledat, popsat a aktivně jim předcházet. Získáte základní povědomí o odpovědnosti za bezpečnost klienta sociální služby.

 

Osnova

  • Základní pravidla bezpečného přirozeného prostředí/domova klienta.
  • Informace o klientovi, rizikové situace a jeho bezpečnost (uklouznutí, zakopnutí a pády, zábrany v lůžku, klient pod vlivem léků, které ovlivňují jeho bezpečí, nedostatečně proškolený pečující ...).
  • Rizika a možný střet zájmu s právy klienta sociální služby.
  • Úrazovost v domácnosti, rizikové zóny a situace (osvětlení prostoru, nábytek a podlahy, bezpečnost v kuchyni, bezpečnost v koupelně ...).
  • Odpovědnost pracovníka v sociálních službách a odpovědnost klienta.
 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
13. 9. 2022, 09:00 Sociální služby pro seniory Olomouc / Olomouc 990,- Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: