Návrat na přehled kurzů

Ergoterapie a její využití při práci s klienty sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Ráda bych poděkovala za velmi pěkný seminář. Naši pracovníci si ho chválili, pozitivně hodnotili především praktické příklady a jejich aktivní zapojení v rámci kurzu, stejně tak prostor, který jim byl dán pro sdílení vlastních zkušeností s tématem vedení dokumentace.“

Hussová Lenka
vedoucí přímé obslužné péče
Centrum sociálních služeb Znojmo

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Vzdělávací program poskytne základní informace a praktické dovednosti z oboru Ergoterapie. Cílem kurzu je seznámit účastníky s náplní a způsoby práce ergoterapeuta a s jejich možným využitím v péči o klienty sociálních služeb. Účastníci získají základní znalost, jak správně s klienty provádět nácviky běžných denních činností, nácviky úchopu a jak může pomoci vhodně zvolený trénink kognitivních funkcí sebepéči klienta. Samostatný prostor je v kurzu věnován doporučením, jak správně vybrat a co by měla splňovat kompenzační pomůcka.

 

Osnova

  • Základní pojmy z Ergoterapie a rehabilitace se zaměřením na sociální služby.
  • Objektivní měřící a hodnotící techniky, funkční zhodnocení klienta.
  • Analýza aktivity – stupňování a adaptace činnosti.
  • Kognitivní ergoterapie.
  • Podpora sebeobslužných činností (hygiena, oblékání, výživa aj.) - praktické ukázky a nácvik.
  • Kompenzační pomůcky pro osoby s deficitem sebepéče. Použití invalidního vozíku a dalších rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby s poruchami hybnosti.
  • Podněty pro funkční trénink u klientů s poruchou hybnosti.

Do místnosti, kde školící akce bude probíhat, prosíme dát k dispozici kompenzační pomůcky, které běžně používáte při práci s klienty.

 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
22. 9. 2021, 09:00 Sociální služby pro seniory Olomouc / Olomouc 1050 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: