Návrat na přehled kurzů

Limity v individuálních požadavcích klienta a jeho práva při poskytování sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Musíme uznat, že Váš seminář Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků byl pro nás velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.“

Bc. Helena Kubíková
vedoucí sociální pracovnice
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 25

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2019/0927-SP/PC/VP

Jasně nastavené limity jsou základem každé kvalitní sociální služby. Kurz pomůže zaměstnancům sociálních služeb si uvědomit kompetence, nastavit a respektovat hranice při práci s klientem.

Cílem kurzu je zvýšit informovanost zaměstnanců sociálních služeb v odpovědnosti za klienta, ujasnit si práva a povinnosti klientů, umět vyhodnotit přiměřené riziko na straně klienta a umět nastavit hranice individuálním požadavkům klienta na zajištění služby.

 

Osnova

  • Vnímání práva – právo a já. Právní normy týkající se ochrany práv klientů sociálních služeb včetně používání opatření omezujících pohyb klientů.
  • Klient a já. Jaké povinnosti má klient sociálních služeb?
  • Hranice mezi pomocí a kontrolou. Povinnosti poskytovatele sociálních služeb.
  • Hranice mezi prosazováním svého práva a dodržování práv druhých – cvičení.
  • Rozdíl mezi pomocí a vymáháním neoprávněným požadavků – cvičení.
  • Možné střety zájmů v dodržování práv klientů. Limity v rozhodování a odpovědnosti, právo na přiměřené riziko.
  • Ochrana práv klientů se syndromem demence v zařízeních sociální služeb.
  • Definování konkrétních situací porušování, či zásahu do práv klientů (analýza situací a způsoby hledání praktických řešení).
  • Uplatňování vlastní vůle klientů při řešení jejich nepříznivé sociální situace s ohledem na povinnosti a odpovědnost poskytovatele sociální služby.
 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
17. 6. 2020, 09:00 Integrované centrum sociálních služeb Jihlava / Jihlava 990 Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: UPOZORNĚNÍ: Z důvodu Covid19 je kurz přeložen z 19.3.2020 na 17.6.2020. OBJEDNÁVKY A PLATBY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. Změna místa konání: Kurz NEBUDE na krajském úřadě, kurz BUDE v ICSS Jihlava. Kapacita kurzu je naplněna, nové objednávky nepřijímáme.