Návrat na přehled kurzů

Paliativní přístupy v geriatrii

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Chtěla bych poděkovat jménem svým i jménem našich pracovníků za skvěle pojatý a zorganizovaný seminář. Lektorovo podání mi místy vhánělo do očí slzy, které se střídaly s výbuchy smíchu. Tento kurz mohu všem vřele doporučit.“

Marie Vyhnálková
vedoucí zařízení, Lidmaň

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2019/0387-SP/PC/PP/VP

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života nemocných a jejich blízkých v situaci, kdy život čelí ohrožující nemoci.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s paliativními přístupy u klientů sociálních služeb, kterých základem je sledování, rozpoznání a ovlivňování toho, co je významné pro kvalitu života: tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, zachování důstojnosti, citlivost a empatická komunikace s klientem a jeho rodinou, manažerská zdatnost při organizačním zajištění péče a při využití služeb ostatních specialistů. Obecnou paliativní péči by měli umět poskytnout všichni pracovníci v přímé péči s ohledem na specifika své odbornosti.

 

Osnova

  • Charakteristika paliativních přístupů, rozhodovací procesy z hlediska prognózy klienta.
  • Terminální stav klientů sociálních služeb (paliativní péče není pouze péče o klienty s pokročilým onkologickým onemocněním). Rozdíl mezi paliativní a kurativní (symptomatickou) péčí.
  • Zvládání nejčastějších projevů terminálních fází onemocnění (bolest, dušnost, výživa, tekutiny, péče o kůži …).
  • Zvládání psychologické problematiky terminálních fází života.
  • Zásady komunikace s klientem a jeho rodinou.
  • Management zajištění multidisciplinárního přístupu s využitím ostatních specialistů.

 

Tento termín nebyl nalezen! Zobrazit ostatní termíny