Návrat na přehled kurzů

Komunikace s osobami s problémovým chováním

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velmi děkuji za školení, které u nás proběhlo. Zaměstnanci si paní lektorku moc chválili a dle jejich slov se jednalo o jedno z nejlepších školení, na jakém kdy byli. Byla připravená dobře poradit a pomoci, měla spoustu podnětných příkladů z praxe, za což jí i Vám mockrát děkujeme.“

Mgr. Monika Kopecká
vedoucí Domova pro seniory Dubina
Sociální služby města Pardubic

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2020/1005-SP/PC/PP/VP

Cílem kurzu je seznámit zaměstnance sociálních služeb se specifiky komunikace s osobami s problémovým chováním a následně jim pomoci zefektivnit vlastní styl jednání s těmito lidmi v rozličných typech situací, se kterými se setkávají při výkonu své práce.

Většina pracovníků v zařízeních sociálních služeb se obává agresivních komunikačních vstupů svých klientů, přestože prožívání zlosti, vzteku a hostility patří mezi samozřejmé emoce, kterými jsou často provázena jak psychiatrická onemocnění, tak onemocnění ve stáří. Kurz má za cíl pomoci zaměstnancům sociálních služeb tyto pro ně nepříjemné situace zvládat na profesionální úrovni.

 

Osnova

  • Jak zvládáme a nezvládáme agresi
  • „Problémové" skupiny klientů
  • Emocionalita a komunikace, zvládání emocí, akceptace pocitů
  • Práce se vztahovým rámcem komunikace
  • Korekce neproduktivní strategie komunikování
  • Aktivní naslouchání
  • Supervize jako nástroj zefektivnění komunikace s klientem s problémovým chováním 

 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
15. 11. 2022, 09:00 Sociální služby pro seniory Olomouc / Olomouc 1050,- Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: